Monthly Archives

juni 2015

SCIOS Certificering via van Empel

By | Geen categorie

SCIOS CERTIFICERING OOK VOOR U NIET ONBEREIKBAAR

In het kader van de SCIOS certificatie regeling gaan bedrijven veelal het traject in van een SCIOS certificering. Echter in veel gevallen is het voor bedrijven niet rendabel zelf een EBI faciliteit in te richten. Daarvoor biedt van Empel u de mogelijkheid dit hiaat af te dekken door middel van een samenwerkingsconvenant conform SCIOS. Door middel van dit convenant stellen wij u alle benodigde EBI expertise ter beschikking. Hiervoor is ons normenbestand altijd up to date en beschikken wij over actuele informatie die voor u van belang is.

Begeleiding
SCIOSOndanks het ontbreken van een eigen EBI faciliteit staat de weg naar een SCIOS certificering dan toch voor u open. Samen met deze faciliteit begeleiden wij u met het up to date houden van de benodigde kennis en informatie; ook stellen wij samen met u een jaarplanning op voor de audits en kunnen wij nieuwe medewerkers optimaal instrueren en zonodig trainen.
Natuurlijk stellen wij, daar waar nodig, standaarden voor rapportage ter beschikking terwijl ook de kwaliteit van de opgemaakte rapportages door ons beoordeeld kan worden.

Kostenbesparing
Het samenwerkingsconvenant maakt het voor u mogelijk tegen relatief geringe kosten toch een breed en hoogwaardig inspectieproduct aan uw relaties te kunnen leveren. Slechts de daadwerkelijk uitgevoerde ondersteuningswerkzaamheden zullen worden doorberekend. Meer weten? Neem dan gerust eens contact met ons op.
Meer weten over SCIOS? Klik dan op de button “Lees verder”  hieronder.

Nederland moet uitstoot broeikasgassen flink terugbrengen

By | Geen categorie

In 2020 ten minste 25 procent teruggebracht!


De Nederlandse Staat moet in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda.

De rechter is van oordeel dat de Staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De kosten voor de te nemen maatregelen acht de rechtbank niet onaanvaardbaar hoog. Daarnaast kan de overheid zich niet verschuilen achter het argument dat Nederland maar een klein onderdeel is in het wereldwijde proces van klimaatverandering, want elke vermindering kan bijdragen aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou hierin juist voorop moeten lopen, vindt de rechter. (Bron: NOS)

Niet brandveilig maar vluchtveilig

By | Geen categorie

Een oproep aan de overheid door Hans Sevenstern.

brandveiligVaak wordt de term brandveilig gebruikt, terwijl er nog niet eens sprake is van vluchtveilig. Daarom doet Hans Sevenstern, Senior Consultant Property Risk Consulting, een oproep aan de overheid om bij het toepassen van de bouwregelgeving niet langer de term ‘brandveilig’ te gebruiken.

De brandweer wordt in Nederland nog altijd gezien als een autoriteit. Dus als de brandweer zegt dat een pand ‘brandveilig’ is, dan heeft het publiek – particulier en zakelijk – daar een perceptie bij. Maar klopt deze wel? Is het pand ook ‘vluchtveilig’? Laat ik u meenemen naar mijn eigen praktijk. (Bron: Brandveilig.com)

Over Echte Preventie gesproken………

By | Geen categorie

Onze nieuwste bedrijfsbrochure is uit.

Van Empel Inspecties en Advisering is uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W) en staat voor Echte preventie. Wij zijn uw kennispartner op het gebied van preventie, veiligheid en continuïteit. Binnen ons team van specialisten staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij rekenen heel Nederland tot ons werkgebied.

Naast onze geheel vernieuwde huisstijl en website hebben we ook onze brochures en overige (kennis)documenten van een nieuw jasje voorzien. Een flink aantal van deze documenten treft u aan op onze Downloadpagina.
Om meerbladige documenten goed leesbaar te houden hebben we gekozen voor ISSUU. Onze nieuwste bedrijfsbrochure treft u hieronder als voorbeeld aan. Veel leesplezier.

Op facebook vindt je onze hier pagina

1000e volger @vanEmpel_IenA een feit

By | Geen categorie

Meer dan 1000 volgers op Twitter


1000e volgerAfgelopen week konden we al weer onze 1000e volger op Twitter verwelkomen. Frontis uit Varsseveld (@Frontisbv) was de gelukkige! Zoals beloofd zou de beloning een lekkere slagroomtaart zijn. Inmiddels is de taart bezorgd. Via Twitter liet Frontis weten dat deze goed gesmaakt had. Nogmaals gefeliciteerd.

Van Empel Inspecties en Advisering is actief op het gebied van sociale media. Via deze kanalen delen wij interessante nieuwsfeiten, kennis en bijzonderheden uit de praktijk. Naast LinkedIn, en Facebook kunt u ons dus ook dagelijks volgen op Twitter. Nog geen volger? Ga dan nu naar @vanEmpel_IenA en mis niets meer.

Brandweer waarschuwt voor branden in CV-ketels

By | Geen categorie

Steeds meer branden in cv-ketels door slecht onderhoud.

brandweer_grootDe Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarschuwt voor branden in cv-ketels ten gevolge van slecht of verkeerd onderhoud. Zij gaf deze waarschuwing tijdens een buurtinformatiebijeenkomst in de brandweerkazerne Berkelse Poort in gemeente Lansingerland. Aanleiding voor de bijeenkomst waren twee recente branden in cv-ketels in de nieuwbouwwijk Meerpolder in Lansingerland.

Deze branden, zo kort na elkaar, zorgden voor de nodige onrust bij de buurtbewoners.

Uit onderzoek door het Team Brandonderzoek van de brandweer is gebleken dat de branden vermoedelijk zijn ontstaan ten gevolge van verkeerd onderhoud. Een cv-ketel wordt na verloop van tijd stoffig aan de binnenzijde. Als deze vervuiling niet regelmatig op een goede manier wordt verwijderd en de ketel niet wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van de leverancier, ontstaat de kans dat ketels spontaan in brand vliegen met alle gevolgen van dien.

Van Empel gaat live

By | Geen categorie

Welkom op onze nieuwe website


Vandaag is onze nieuwe website gelanceerd. Na een gedegen voorbereiding is dit het resultaat. Wij hopen dat u met genoegen de inhoud zult verkennen.

homepage

E-Inspecties

Naast de gebruikelijke diensten op het gebied van stookinstallaties, brandstofleidingen, emissiemetingen etc. kunnen wij u nu ook een scala aan diensten op het gebied van de elektrotechniek aanbieden. Inspecties op basis van NEN3140, NEN1010 etc.

Advisering

Het uitvoeren van periodieke inspecties is slechts een onderdeel van het streven naar continuiteit; het is een doorlopend proces. Graag willen wij u daarmee op weg helpen. Wij zetten onze Know-how graag voor u in.

Suggesties, opmerkingen en adviezen

Wij zijn ons er van bewust dat bepaalde items nog kunnen worden verbeterd of aangevuld. Mist u zaken, waarvan u vindt dat deze zondermeer op onze site moeten staan? Wij horen het graag.

Gasexplosie in Diemen was gevolg van gebrekkige informatie

By | Geen categorie

De fatale gasexplosie in een flatgebouw in Diemen 4 september 2014 is het gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling. Hierdoor was het voor de aannemer niet duidelijk dat er een werkende gasleiding in het graafgebied lag.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat woensdag is gepubliceerd.

gasexplosie-in-diemen-was-gevolg-van-gebrekkige-informatieDoor de slechte beschikbaarheid van informatie over gasleidingen was het voor de aannemer bij graafwerkzaamheden niet duidelijk dat er een werkende gasleiding in het graafgebied lag. Ook werd het gevaar van de gaslekkage die door het graven werd veroorzaakt, onderschat, concludeert de OVV.

Helderheid inspectie aardlekschakelaars door publicatie nieuwe richtlijn

By | Geen categorie


Er kan nu definitief een einde komen aan de misverstanden rondom de inspectie van aardlekschakelaars. In de praktijk worden aardlekschakelaars bij elektrotechnische inspecties niet goed getest en daardoor onterecht afgekeurd (Bron: NEN)

Inspectie aardlekschakelaars
Of, erger nog, de aardlekschakelaars worden juist goedgekeurd, terwijl niet het juiste type is toegepast. Dat isgevaarlijk. Daarom heeft een speciale werkgroep van deskundigen bij NEN daarover een nieuwe richtlijn opgesteld. Deze is nu door NEN gepubliceerd als Werkblad 64 in de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 53
10 bij de laagspanningsnorm NEN 1010.

Continuïteit niet meegenomen in de aanpak van brandveiligheid

By | Geen categorie

Ronde-tafel-gesprek-web-700x369

‘De regelgeving is de basis maar mijn ambitie is hoger’

Brandveiligheid gaat in de Nederlandse brandregelgeving vaak niet verder dan de zorg dat mens en dier het brandende pand kunnen ontvluchten en dat belendende percelen geen schade ondervinden (de zogeheten afbrandvariant). Andere belangrijke zaken als imagoschade en continuïteit van de organisatie worden meestal niet meegenomen in de aanpak van brandveiligheid. Wat vindt u daarvan?