Monthly Archives

december 2015

Vertel jij het eerlijke verhaal?

By | Geen categorie

De Brandweer over morgen, het eerlijke verhaal!

Mag een eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand ervan uitgaan dat de brandweer in staat is om het pand te redden bij brand? Is de brandweer verantwoordelijk voor hun (bedrijfs)belangen?

Veel burgers en bedrijven gaan er (onbewust) vanuit dat de brandweer verantwoordelijk is voor hun brandveiligheid; dat dit wel goed geregeld is. De overheid treedt echter met regelgeving voor brandveiligheid steeds meer terug. En de brandweer heeft tijd nodig om ter plaatse te komen en voldoende slagkracht te organiseren. Als voor brandveiligheid alleen op de brandweer wordt geleund, kan het vereiste niveau meestal niet worden bereikt. Bij woningen zal men zelf voorzorgsmaatregelen moeten treffen om veilig buiten te komen. Bij bedrijven om te voorkomen dat het bedrijf verloren gaat, met alle gevolgen voor de continuïteit.

Bewustzijn en gedragsverandering

De brandweer heeft een koers voor de toekomst bepaald. Deze is uitgewerkt in de visie “De brandweer over morgen”. Kern is, dat meer investeren in brandbestrijding niet meer brandveiligheid zal opleveren. Waar nog winst valt te behalen, is bewustzijn en gedragsverandering bij inwoners en ondernemers. Daar zal de brandweer de komende jaren dan ook steeds meer op inzetten.

Het Echte Preventie seminar

Voor de brandweer een opgave naar de samenleving. Maar ook intern een grote verandering. Dit wordt begeleid door het Procesteam Brandweerdoctrine. De heer Peter Entius, lid van dit team, neemt u, onder andere in onderstaand filmpje, en als spreker op Het Echte Preventie seminar, mee in de nieuwe inzichten en de worstelingen die dit met zich meebrengt.
“Als brandweer zien we in een gebouw het verloop van brand voor ons, zelfs als het niet brandt. Lopend door een pand kunnen wij inschatten wat de afloop zal zijn van een eventuele brand in dat gebouw. Dat inzicht is een fantastische basis om in een vroeg stadium met een gebouweigenaar in gesprek te gaan over de risico’s. We kunnen daarbij bovendien aangeven wat de brandweer wel en niet kan uitrichten bij een brand en wat een eigenaar zelf kan doen. Is de door ons geschetste afloop ook zijn verwachting en past dit bij zijn bedrijfsbelangen? En zo niet, wat is er dan te doen? Daarvoor zullen we het eerlijke verhaal moeten vertellen maar ook naar het verhaal van een gebouweigenaar moeten luisteren. Wat zijn zijn belangen? Waar komen onze verhalen bij elkaar?”
Bron: Brandweer Nederland

Nieuwsbrief December is uit

By | Geen categorie

Nieuwsbrief December

Vandaag is onze nieuwsbrief van December uit. Ook ditmaal trakteren wij u weer op een aantal interessante items van de afgelopen maand. Onderwerpen over het recente rapport van de Veiligheidsraad over koolmonoxide, het interview van Ruud en Dennis in Gaswijs, een terugblik op het Inspectiecongres van Elektroraad en een inkijkje in de workshops die we als van Empel verzorgen bij onze relaties.

Het Echte preventie seminar

IMG_4797Natuurlijk vragen we nog wat extra aandacht voor ons Echte Preventie seminar in februari 2016. U komt toch ook?
naar de Nieuwsbrief   Inschrijven voor de Nieuwsbrief

Kennis is macht

By | Geen categorie

Kennis is macht

Uw medewerkers zijn uw kapitaal. En dit kapitaal moet u koesteren. Via allerlei wet- en regelgeving dwingt de overheid u uw medewerkers zodanig op te leiden, dat zij in hun dagelijkse praktijk de risico’s waaraan zij worden blootgesteld kunnen herkennen en daarmee om leren gaan.

Dat betekent in de praktijk van alledag dat uw medewerkers goed inzetbaar moeten zijn. Qua houding en qua technische kennis. En die kennis moet toepasbaar zijn in een technische wereld die voortdurend in ontwikkeling is. Dat stelt eisen aan uw medewerkers en het is voor u als werkgever een grote verantwoordelijkheid om die kennis up-to-date te houden. State-of-the-art zoals we dat in rond Nederlands zeggen. Technische opleidingen moeten praktisch en toepasbaar zijn.

Workshop

workshopvan Empel Inspecties en Advisering is geen opleidingsbedrijf. Onze specialisten hebben daarentegen wel de kennis en kunde in huis om u te ondersteunen in uw beleid op het gebied van Installatieverantwoordelijkheid en Werkverantwoordelijkheid. Onze insteek is dan ook een maatwerkondersteuning gebaseerd op de bij u uitgevoerde inventarisatie.

Maatwerk

Tijdens deze inventarisatie zullen de diverse onderwerpen waaronderAlgemene veiligheid (VCA, etc), werkzaamheden (wel/niet onder spanning), organisatie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, instructies, derden, procedures, gereedschappen en hulpmiddelen ter sprake kunnen komen. Aansluitend kan een training in workshopvorm worden ingericht waarbij de betrokken medewerkers worden bijgepraat over de actualiteit van de Arbowet, inclusief aanwijzingsbeleid, procedures, werkzaamheden, meetinstrumenten en werkvergunningen (dit sterk afhankelijk van de eerdere inventarisatie).

Lees verder

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in een workshop op het gebied van Installatieverantwoordelijkheid, Werkverantwoordelijkheid of een implementatie van de NEN3140 in uw organisatie? Vraag vrijblijvend informatie aan. Wij nemen dan contact met u op.

Workshop aanvragen

Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar

By | Geen categorie

Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar

IMG_8004Afgelopen maand kwam het eindrapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid uit. Op de achterliggende pagina’s  kunt u de conclusies en het volledige rapport nog eens op uw gemak nalezen. Wij hebben een eerste selectie voor u gemaakt.

Hoofdconclusie

Ongevallen met koolmonoxide vormen een onderschat probleem. In Nederland worden jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers en honderden gewonden geregistreerd als gevolg van een ongeval met koolmonoxide. Niet alle ongevallen worden echter opgemerkt of geregistreerd. Er zijn indicatoren dat de werkelijke aantallen slachtoffers drie tot vijf keer zo hoog liggen.
Lees meer