Monthly Archives

maart 2016

Over veilig wonen gesproken….

By | Hé van Empel

Veilig wonen voor u en of uw huurders

aardlekinspectieTot medio 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoopsituatie altijd gekeurd door de energiebedrijven. Hierdoor bleef de kwaliteit van de installaties op peil, omdat er bij gevonden gebreken direct maatregelen genomen moesten worden door de eigenaar. De energiebedrijven sloten anders een woning niet aan op de energievoorzieningen. Door de privatisering van deze bedrijven en veranderde wetgeving van de overheid is deze controle helemaal weggevallen en is de staat en toestand van de installaties in de woning geheel voor rekening, risico en verantwoording van de eigenaar.

Lees meer

Wel of geen SCIOS certificaat?

By | Hé van Empel

Wanneer krijg ik nu wel en wanneer krijg ik nu geen SCIOS certificaat?

De SCIOS certificatieregeling bestaat nu zo’n 17 jaar en is destijds geïntroduceerd als vervanging van de inspecties aan stookinstallaties (en later ook aan brandstoftoevoersystemen) door de gasbedrijven. Om eenvoudig toezicht mogelijk te maken, is gekozen voor een publiek-private samenwerking waarbij de branche een certificatieregeling heeft ontwikkeld waarnaar de wetgever via de milieuwetgeving verwijst. Door middel van een certificatiesysteem kan een toezichthouder eenvoudig toezien op de wetgeving. Men hoeft immers alleen toe te zien op de aanwezigheid van een geldig SCIOS certificaat.

Werkvelden kruisen elkaar

SCIOS logo

SCIOS scope 1 t/m 9

Vanuit technische documenten schrijft de certificatieregeling onder andere voor op welke punten geïnspecteerd moet worden. Daarbij gaat de aandacht uit naar uiteraard het stooktoestel en de brander, de rookgasafvoer, de brandstoftoevoer en de directe omgeving. Vooral bij het laatste worden met name bouwkundige voorzieningen meegenomen zoals bijvoorbeeld omschreven in de NEN 3028 – Eisen voor verbrandingsinstallaties. Met deze norm wordt het vermoeden van overeenstemming aangetoond met de bouwkundige prestatie-eisen uit de bouwregelgeving. En op dit punt kruist, in het werkveld van de gecertificeerde inspectie- en onderhoudsbedrijven, de milieu- en bouwwetgeving elkaar.
Lees meer