Monthly Archives

juni 2016

Sterkere positie voor consumenten in de bouw

By | Hé van Empel

Sterkere positie voor consumenten in de bouw

Bron: Rijksoverheid.nl

RijksoverheidIedere consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dat komt door de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Dat staat in het wetsvoorstel kwaliteitsborging waarmee minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil zorgen voor een kwaliteitsverbetering in de bouw. Het wetsvoorstel is mede namens minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in april van dit jaar ingediend bij de Tweede Kamer.

Het huidige systeem van kwaliteitsborging van bouwwerken is aan vernieuwing toe. De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden. Om die reden krijgt de consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt en kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goedkoper. Ook dat is in het voordeel van particulieren en bedrijven.
Lees meer