Monthly Archives

september 2016

Commentaarronde NTA 8220 vanaf nu geopend

By | Hé van Empel

Publieke commentaarronde NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’

Bron: NEN.nl

elektraDe installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar de NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.
Controle van elektrisch materieel is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk bij het beheren van brandrisico’s. Door diverse oorzaken kan elektrisch materieel een ontstekingsbron zijn waardoor een brand kan ontstaan.
Deze Nederlandse technische afspraak (NTA) geeft een methode voor het beoordelen van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. De methode bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. De visuele controle omvat al het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van een installatie en elektrisch materieel dat in gebruik is op het moment van de controle. Tijdens de controle moet rekening worden gehouden met brandbare materialen in de directe omgeving van het elektrisch materieel.

Bij de visuele controle wordt ervan uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm(en) en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Opstelling NTA

NTA 8220 is opgesteld op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, iKeur en UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.
De NTA is opgesteld door de NTA-commissie “Ordening technische inspecties” onder verantwoordelijkheid van de normcommissie NEC 623 ‘Werkvoorschriften’.

Deze NTA wordt bij uitzondering als NTA-ontwerp gepubliceerd, om de markt de mogelijkheid te geven op de tekst te reageren via normontwerpen.nen.nl.

Openbare commentaarronde

Tot 1 december kunnen belanghebbende partijen commentaar geven op de eerste versie van deze NTA via normontwerpen.nen.nl. De commentaren worden beoordeeld door de werkgroep en, waar van belang, verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Nieuwe NEN 3028 gepubliceerd

By | Hé van Empel

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ gepubliceerd

Bron NEN.nl

VE-slider-011Onlangs is NEN 3028 gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen.

2011

De laatste herziening in 2011 was grotendeels beperkt tot het toevoegen van de eisen voor opstellingsruimten. In de nieuwe versie is de gehele norm tegen het licht gehouden en geactualiseerd. In het bijzonder is de norm aangepast aan de Europese norm NEN-EN 12828 ’Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen’. Dit betreft o.a. de eisen aan veiligheidskleppen en expansievaten. De norm is zowel voor gebouwgebonden als voor industriële installaties.

Lees meer