Monthly Archives

oktober 2016

Niet op tijd aanpassen is economisch delict

By | Hé van Empel

Nieuwe NOx-emissiestandaard: deadline 1 januari 2017

Bron: BVSCIOS.nl

NOx-emissiestandaard
Gebruikers en eigenaren van alle watergedragen stookinstallaties (van 1 tot 50 megawatt) moeten voor 1 januari 2017 hun installatie hebben aangepast aan de nieuwe NOx-emissiestandaard (< 70 mg/nm3 bij 3%O2). De BVSCIOS heeft het idee dat lang niet alle stookketels voor die tijd zijn aangepast aan de nieuwe norm.
Lees meer