Monthly Archives

februari 2017

Om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen…

By | Hé van Empel

Vanaf 1 januari 2019 mogen alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden.

bron: NEN.nl
VE-training-stookopstellingsruimtenOm ongelukken met koolmonoxide te voorkomen, mogen vanaf 1 januari 2019 alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden. Dat geldt ook voor de buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. Dat wordt wettelijk vastgelegd. Onder de wet kunnen verschillende erkenningsregelingen vallen met eisen aan bedrijven en personeel.
De installatiebranche en consumentenorganisaties zijn voor een wettelijke verplichting. Het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide weegt zwaarder dan iets hogere eenmalige kosten bij installatie van een cv-ketel (zo’n 2 procent, ongeveer 45 euro) en een iets duurder onderhoudscontract (4,50 euro per jaar).
Lees meer

Keuring noodstroomaggregaten verplicht

By | Hé van Empel

Keuring noodstroomaggregaten (NSA) wettelijk verplicht

nsaDe milieueisen worden steeds strenger. De eisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Dit Activiteitenbesluit stelt per 2016 dat alle noodstroomaggregaten door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden.

SCIOS Scope 4

Lees meer