Monthly Archives

december 2017

NTA 8220 gepubliceerd

By | Hé van Empel, nieuws

NTA 8220 nieuwe norm voor de beoordeling van brandveiligheid elektrisch materieel

Op 18 december jl. is door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de NTA 8220 gepubliceerd. Een nieuwe controlemethodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Hiermee krijgen bedrijven een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Hierin staat omschreven wat er gecontroleerd moet worden en hoe. De verwachting is dat verzekeraars deze controlemethodiek gaan voorschrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.

Lees meer

Wij wensen u een veilig 2018, 2019, 2020, 2021……..

By | Evenementen, nieuws

Terugblik en vooruit

2017 was weer een mooi jaar. Economisch gaat het steeds een beetje beter en de bewustwording om de continuïteit van een onderneming te borgen, vertaalde zich in een forse toename van de diverse veiligheidsinspecties. Samen met u hebben we weer vele mooie projecten mogen verwezenlijken, waarbij het realiseren van Echte Preventie vooropstond. We hebben nog een paar dagen te gaan dit jaar, we zitten volop in de kerstsfeer. Voor nu wensen wij u en uw naasten namens ons hele team een fantastisch en vooral veilig 2018 toe.
Lees meer

Vanaf 19 december 2017 nieuwe emissie-eisen

By | Hé van Empel, nieuws

Vanaf 19 december 2017 zijn de nieuwe emissie-eisen van kracht

noxKort voor het sluiten van het jaar zijn alsnog, op initiatief van Europa, de regels omtrent emissie-eisen aangescherpt. De MCPD, de Europese richtlijn voor Middelgrote Stookinstallaties, is aangepast naar onze nationale regelgeving. Hieronder leest u wat dit voor effect heeft voor uw organisatie of relaties.
Lees meer