Conditiemeting (NEN2767)

Bij een onroerend goed-inspectie wordt een conditiemeting van de installatie of het bouwdeel uitgevoerd. Hierbij wordt een visuele inspectie uitgevoerd waarbij naar de algemene staat van de installatie en onderdelen wordt gekeken.

Uit deze inspectie volgt:

  • Een conditiescore volgens de NEN2767.
  • Een inventarisatie van de installatie, gebouw of bouwdeel.
  • Een meerjarenplanning voor uit te voeren werkzaamheden en te verwachten werkzaamheden.

Aan deze meerjarenplanning kan een meerjarenbegroting worden gekoppeld. De onroerend goed-inspectie helpt gebouweigenaren en gebouwbeheerders inzicht te krijgen in de kwaliteit van de installatie en de te verwachten werkzaamheden en kosten aan de installatie (meerjaren onderhouds- en investeringsplan).

Quickscan

Tijdens een quickscan kunnen wij een globale indruk/conditie van de installatie(s) verzorgen. Deze scan is minder diepgaand dan een volledige inspectie conform NEN2767, die overigens wel als leidraad gebruikt wordt voor deze scan. U heeft dan snel een globale indruk van uw installatie(s).