Elektrakeuring | Schermdoek

Verzekerd bij Interpolis of AveroAchmea en brandbaar schermdoek nog niet vervangen en ook na 1 januari 2017 verzekerd blijven tegen brand?

  • Voer de Elektrakeuring | Schermdoek uit en bij Assimilatiebelichting ook de Inspectie belichting.
  • Laat na de uitvoering van de Elektrakeuring | Schermdoek ernstige fouten (cat. A en B) herstellen en voer na de Inspectie belichting het noodzakelijke onderhoud uit.
  • Stuur voor 1 januari 2017 de herstelverklaring(en) op naar agro.acceptatie@interpolis.nl
    Download hier de brochure (pdf)

Waarom keuren

  • 6 jaar keuren van elektra bewijst: 40 % minder branden door fouten in de elektrische installatie
  • Vermindering van kans op letsel door brand bij medewerkers
  • Minder storingen door verhoogde betrouwbaarheid installaties

Door de Elektrakeuring | Schermdoek verkleint u het risico op brand

Interpolis heeft daarom de ‘Elektrakeuring | Schermdoek’ ontwikkeld. De keuring bestaat uit 3 onderdelen: een gesprek met de installatieverantwoordelijke, de keuring en de rapportage inclusief herstelverklaring. Als uit de keuring ernstige gebreken (categorie A en B) blijken, laat u deze herstellen.

Waar vindt de keuring plaats?

Door het uitvoeren van de Elektrakeuring | Schermdoek verkleint u het risico op het ontsteken van het schermdoek. De keuring vindt plaats in maar ook buiten de kas en is specifiek gericht op zaken die ontsteking van het schermdoek mogelijk maken. Dus ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring.

Waar vindt de keuring plaats?

Door het uitvoeren van de Elektrakeuring | Schermdoek verkleint u het risico op het ontsteken van het schermdoek. De keuring vindt plaats in maar ook buiten de kas en is specifiek gericht op zaken die ontsteking van het schermdoek mogelijk maken. Dus ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring.

Wie mag de keuring uitvoeren?

Van Empel Inspecties en Advisering heeft de manier van inspecteren en rapporteren afgestemd op de kwaliteitseisen die Interpolis stelt en is dus bevoegd om deze inspecties voor u uit te voeren.

Elektrakeuring | schermdoek aanvragen

Voor 1 januari 2017

Interpolis verzekert ook na 1 januari 2017 het brandrisico van glastuinbouwbedrijven zonder brandvertragende schermdoeken. Hiervoor maakt zij gerichte afspraken met ondernemers om het risico op het ontstaan van brand in de kas te beperken. Ontwikkelingen in de sector zijn hiervoor de aanleiding.

Lees meer

Meer informatie