SCIOS Scope 10

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de SCIOS Scope 10 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie?

Een nieuwe controle methodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Hiermee krijgt u een breed gedragen controle methodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Hierin staat omschreven wat er gecontroleerd moet worden en hoe. Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden, de verzekeraars, deze controle methodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche. Zie als voorbeeld deze specifieke site van Interpolis.

Duidelijke controle methodiek

Tot nu toe was er geen breed gedragen controlemethodiek specifiek voor het controleren van brandrisico’s van elektrische installaties. Hierdoor was er veel discussie over de juiste methodiek voor dit doel en over de verschillende initiatieven op dit gebied. Zo was de praktijk dat er een NEN 3140-inspectie werd voorgeschreven die niet voor dit doel geschikt is. Sommige verzekeraars hadden een eigen methodiek zoals de “agro-inspectie” of “verzekeringsinspectie”, de meer algemene methode de “VIER inspectie” en de Delta Loyd methode de “Elektra Garant methode”, Allemaal verschillende methoden maar niet door iedereen erkend. De NTA 8220 is ontwikkeld door UNETO-VNI, iKeur en het Verbond van Verzekeraars en heeft hiermee het benodigde draagvlak. Door een controlemethodiek te gebruiken die specifiek voor dit doel is ontwikkeld, de NTA 8220, zal naar verwachting het brandrisico van een elektrische installatie beter worden beheerst en onduidelijkheid in de markt worden weggenomen. Natuurlijk vraagt dit net even iets meer van de inspecteur; kennis van en het herkennen van potentiële brandrisico’s vraagt net even wat meer expertise van de inspecteur.

Marktvraag

De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting, maar kan geëist worden door verzekeraars aan hun klanten met een brandverzekering. Waar vroeger een vraag was naar bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie vanuit de brandverzekering kan dit hierdoor gaan verschuiven naar een NTA 8220 inspectie of wellicht beide inspecties (waarbij de NTA 8220 een aanvulling is op de NEN 3140 -Scope 8). Daarnaast heeft SCIOS deze ontwikkeling aangegrepen om de certificeringsregeling SCIOS Scope 10 op te zetten voor inspectiebedrijven en hun inspecteurs. Deze stelt kwalificatie eisen aan inspectiebedrijven die controles uitvoeren volgens de NTA 8220 methodiek. Ook is de benodigde kennis van de inspecteurs van de gecertificeerde bedrijven getoetst en gewaarborgd d.m.v. regelmatige audits. Deze regeling is niet wettelijk verplicht maar wordt meestal door verzekeraars geëist in hun polisvoorwaarden.

NTA 8220

De NTA 8220 is geen vervanging van de NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie. Het signaleren van andere risico’s door de elektrische installatie (zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit) zijn geen onderdeel van deze controlemethodiek.
NTA 8220 is een samenwerking van UNETO-VNI, I-keur (inspectiebranche) en het Verbond van Verzekeraars. De controlemethodiek is onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA).
Meer informatie over de inhoud van de NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl.
Voor meer informatie bekijk HIER de FAQ over de NTA 8220 (PDF)

Afmelden

Per 1 april 2019 is er een aanvulling op de Certificatieregeling-Deelregeling Elektrisch Materieel van toepassing verklaard waarin het volgende is opgenomen:

Overgangstermijn 6 maanden na datum publicatie tot uiterlijk 1-10-2019
 • Afmelden gebeurt voor alle elektrisch materieel op een locatie, die eenduidig wordt bepaald met eenpostcode en huisnummer.
 • Een scope 10 inspectie wordt na uitvoering afgemeld in het portaal, onafhankelijk van het inspectieresultaat.
 • Het resultaat van de inspectie wordt bij de afmelding vermeld.
 • Afmeldingen met constateringen dienen binnen 14 dagen na afronding werkzaamheden te worden gedaan.
 • Afmeldingen zonder constateringen dienen binnen 30 dagen te worden gedaan.
 • Wanneer na een inspectie met constateringen vastgesteld wordt dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen gewijzigd in een afmelding zonder constateringen.
 • Daarbij wordt aangegeven hoe is vastgesteld dat de constateringen zijn weggenomen door middel van:
  • Herinspectie (op locatie).
  • Verklaring omtrent het wegnemen van de constateringen (herstelverklaring).