Echte Preventie seminar 2016 - een terugblik

Op 18 februari 2016 organiseerde van Empel Inspecties en Advisering Het Echte Preventie Seminar, een inspirerend evenement in het CineMec theater te Utrecht. Circa 150 enthousiaste deelnemers waren aanwezig.De gasten kregen een geheel verzorgde middag, inclusief lunch en after borrel met diverse interessante sprekers die vanuit meerdere invalshoeken het thema ‘Echte Preventie’ belichtten. Daarnaast was er, onder enthousiaste leiding van dagvoorzitter Richard Engelfriet, ruim baan voor vragen, suggesties en ervaringen over dit onderwerp.

Discussie

Na de pauze zijn we flink aan de slag gegaan de vragen, suggesties, producten of diensten op het gebied van Echte Preventie met de zaal te delen en te beoordelen of deze ook passen aan de linkerzijde van het vlinderdasmodel. Aan het einde van de middag zijn, onder het genot van een hapje en een drankje, de ingenomen stellingen, meningen en feiten nog eens driftig ‘geëvalueerd’. Echte Preventie als stof tot nadenken.

Echte Preventie in Beeld

Echte Preventie en het Vlinderdasmodel

Echtepreventie

Echte Preventie staat voor alles wat gericht is op het daadwerkelijk voorkomen van een calamiteit. Brandbeperkende maatregelen zoals rookmelders, blusmiddelen en vluchtwegaanduidingen zijn vooral van toepassing op het moment dat de calamiteit zich ook daadwerkelijk voordoet. We illustreren dat eenvoudig aan de hand van het vlinderdasmodel.

Als van Empel richten we ons op het moment dat er nog helemaal niets aan de hand is; risico’s zodanig in beeld brengen, dat er misschien wel helemaal niets fout kan gaan. Een utopie?

De Echte Preventie Award 2016

semVE_0269

In de periode voorafgaand aan het seminar ontvingen we veel ideeën over Echte Preventie. Drie geselecteerde partijen zijn uiteindelijk genomineerd voor De Echte Preventie Award 2016 en hebben de zaal in hun pitch kunnen overtuigen dat zij hét ultieme Echte Preventie Idee in huis hebben. De zaal heeft uiteindelijk besloten dat Vulkon Kookbeveiliger Echte Preventie het dichtst benadert en de Echte Preventie Award 2016 in ontvangst kon nemen.

De foto's