Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? En valt uw bedrijf of instelling (type A- of B-bedrijf) onder het Activiteitenbesluit?

Dan is de informatieplicht energiebesparing zeer waarschijnlijk voor u van toepassing. Uitgezonderd van deze informatieplicht zijn de bedrijven met een WABO-vergunning en deelnemers aan het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS), of het Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA).

Wat betekend de informatieplicht voor uw bedrijf?

Door een wijziging van het Activiteitenbesluit is nu de informatieplicht energiebesparing van toepassing. U was vanuit het Activiteitenbesluit al verplicht om energie te besparen maar met de invoering van de informatieplicht wordt deze passieve verplichting omgezet naar een actieve verplichting, waarbij elke 4 jaar opnieuw gerapporteerd moet worden.

De informatieplicht houdt in dat u als de drijver van de inrichting rapporteert welke energiebesparende maatregelen u reeds heeft uitgevoerd en welke (nog) niet.
Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor uw inrichting (uw bedrijfsbranche) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Is een EML voor uw bedrijf van toepassing, dan bent u verplicht deze energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt helaas niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het namelijk om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. De energiebesparingsplicht gaat dus bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van uw bedrijfspand of het toepassen van LED-verlichting.

Wat moet u doen?

De verplichting omvat:

  • Rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht);
  • Toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig);
  • Omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht).

Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar.  U bent verplicht de rapportage vóór 1 juli 2019 in te dienen. Bedrijven die op grond van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) audit plichtig zijn, (zie hiervoor de wetchecker) moeten de rapportage uiterlijk 5 december 2019 aanleveren.

Bent u te laat?

Dan bent u in overtreding. Uw gemeente controleert na 1 juli de bedrijven op de informatieplicht en kunnen handhavend optreden, en dus ook overgaan tot sancties.
Zorg er dus voor dat u de rapportage (alsnog) spoedig ingediend heeft.

Van Empel Milieu Advies kan u hierbij helpen.

De eSleutel

De formulieren in het eLoket zijn toegankelijk met een eSleutel. De eSleutel moet u zelf aanvragen (dit kan een paar weken duren). U kunt er ook voor kiezen om de rapportage door ons te laten indienen (met onze eSleutel), wij dienen dan als gemachtigde intermediair de rapportage voor u in.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Empel Milieu Advies ondersteunt bij het juist invullen van de gegevens in het e-loket.
We houden u tussentijds op de hoogte van relevante ontwikkelingen m.b.t. de maatregelenlijst energiebesparing en informatieplicht en we houden voor uw bedrijf bij wanneer u opnieuw een rapportage moet indienen (i.v.m. de 4-jaarlijkse rapportage).

Neem vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina of bel naar: 088 17 00 100.