Hé van Empel? Webinars

Hé van Empel?

In de afgelopen 15 jaar hebben wij al uw vragen en veel besproken onderwerpen verzameld. ‘Hé van Empel?’ geeft een antwoord op een veel besproken onderwerp; gaan we dieper in op de door klanten gestelde vragen en technische ontwikkelingen.

De komende weken geven we diverse speciale ‘Hé van Empel? webinars: Met elke keer een ander onderwerp om uw vragen te beantwoorden over technische inspecties en actuele onderwerpen. Maar ook om u als ondernemer te inspireren en tips te geven over de veiligheid van uw bedrijf. Daarnaast is dit het moment om vragen te stellen en met andere ondernemers te sparren over veiligheid. U kunt tijdens deze sessies Van Empel alle brandende vragen over het thema stellen!

Duur: 45 minuten

Locatie: Op elke locatie te volgen met je telefoon, laptop of tablet

Inschrijven

Aankomende webinars

SCIOS Scope 12 - inspectie zonnestroominstallatie

Zonnestroominstallaties en inspecties, SCIOS Scope 12 nader toegelicht

Maandag 6 juli 15:30 – 16:15 uur

Waar moet u op letten bij het installeren en in bedrijf hebben van een zonnestroominstallatie en waar let een inspecteur op bij het uitvoeren van een inspectie? In dit webinar informeren wij u over de risico’s en hoe deze risico’s d.m.v. een SCIOS Scope 12 inspectie in beeld worden gebracht.

Ventilatie stookruimte

Eisen rondom ventilatievoorzieningen in Stook- en Opstellingsruimten

Dinsdag 1 september 08:30 – 09:15 uur

In de NEN 3028 zijn eisen opgenomen m.b.t. ventilatievoorzieningen van stook- en opstellingsruimtes maar hoe pas je deze in de praktijk toe?

Periodieke toetsing van SCIOS en Testvision

Donderdag 3 september 11:00 – 12:00 uur

Wat houdt de periodieke toetsing van SCIOS in, Voor wie is die bedoeld en hoe weet je dat je een toets moet maken?  Wij geven je het antwoord op deze en andere vragen tijdens dit Hé van Empel Webinar. Tevens leggen we uit hoe het online examen in testvision werkt dus schrijf je direct in!

De praktijk van gasleiding inspecties (uit het veld)

Woensdag 30 september 08:30 – 09:15 uur

Wat speelt er bij u of uw klanten in het bedrijf? Onze specialisten komen in het veld dagelijks in de meest bijzondere omgevingen en hierdoor hebben we veel praktijk voorbeelden van onze inspecties. Tijdens dit webinar vertellen we aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een gasleidingsinspectie in zijn werk gaat en wat wij tijdens deze inspecties controleren en constateren.

Medische Gebruikte Ruimten

Inspectie van medisch gebruikte ruimten (NEN 1010 rubriek 710 en NEN 3134)

Vrijdag 6 november 13:30 – 14:15 uur

In medisch gebruikte ruimten worden aan de elektrische installatie en bedrijfsvoering hiervan strenge eisen gesteld. Deze eisen zijn o.a. vastgelegd in rubriek 710 van de NEN 1010 en de NEN 3134, in dit webinar krijgt u praktisch advies over de toepassing van deze normen tijdens een inspectie.

Stookruimte onder maaiveld

Eisen rondom stookruimten geheel- of gedeeltelijk onder het maaiveld en het gelijkwaardigheidsonderzoek

Maandag 7 december 11:00 – 11:45 uur

Op grond van de huidige wet- en regelgeving dient bij een ruimte waarin zich een of meer gastoestellen bevinden, rekening houdt met een gasexplosie in die ruimte. Hoe ga je hier praktisch mee om bij stookruimten welke geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld zijn gesitueerd?

Programma webinar


Van Empel Inspecties en Advisering

  • Wie is van Empel?
  • Waarom een webinar?

Deel 1 – Theorie

  • Wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Deel 2 – Praktijk

  • Voorbeeld en toepassing in de praktijk

Vraag en antwoord

  • ‘Denk preventief stel vragen’

Eerdere webinars

Stikstofdepositie - webinar

Wat u moet weten over de stikstofcrisis en AERIUS-Calculator

Maandag 22 juni 09:00 – 09:45 uur

De stikstofcrisis in Nederland zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. In dit webinar praten wij u bij over de oorsprong van deze crisis, de relatie tot de Wet natuurbescherming (WnB) en de mogelijkheden om vertraging voor uw (bouw-)plan te voorkomen d.m.v. een stikstofdepositieberekening.

De praktijk (uit het veld) van Elektrotechnische inspecties

Dinsdag 19 mei 13:30 – 14:15 uur

Wat speelt er bij u of uw klanten in het bedrijf? Onze specialisten komen in het veld dagelijks in de meest bijzondere omgevingen en hierdoor hebben we veel praktijk voorbeelden van onze inspecties. Tijdens dit webinar vertellen we aan de hand van praktijkvoorbeelden welke inspecties er noodzakelijk zijn en wat wij tijdens deze inspecties controleren en constateren.

Actuele keuringsverplichtingen in relatie met SCIOS

Vrijdag 8 mei 11:00 – 11:45 uur

De toepassing van keuringsverplichting vanuit het activiteitenbesluit. Zijn bijvoorbeeld heaters in een bedrijfshal keuringsplichtig en moet een gasleiding ook gekeurd worden? En wat is de relatie met de nieuwe EPBD richtlijnen?

Welke inspectie vorm past bij mij? (elektrotechnisch)

Woensdag 29 april 13:30 – 14:15 uur

NEN 1010, NEN 3140, SCIOS Scope 8, 9 10 en 12. Zomaar wat inspectievormen waarmee we dagelijks te maken hebben maar wat houden deze in en welke past het best bij u of uw relatie(s)?