SCIOS Scope 10 certificatie voor van Empel

NEN3140Vanaf nu is ook van Empel toegevoegd aan de eerste groep bedrijven met een SCIOS Scope 10 certificatie zoals die op de SCIOS website staan vermeld. Zowel de bedrijfscertificatie als de persoonlijke kwalificatie van onze e-inspecteurs is daarmee een feit. Vanaf nu kunnen we onze relaties nog beter van dienst zijn. Met name verzekeraars eisen in toenemende mate deze speciale inspectiemethodiek gericht op het signaleren van het brandrisico veroorzaakt door elektrisch materieel conform NTA 8220.

Van Empel Inspecties en Advisering heeft een enthousiast team van bevoegde en ervaren medewerkers die opereren vanuit diverse locaties in geheel Nederland. Hierdoor kunnen wij ook uw project op een efficiënte wijze realiseren. Tevens is Van Empel Inspecties en Advisering SCIOS gecertificeerd voor Scope 10. Onze inspecteurs voldoen daarnaast op het gebied van elektrotechnische inspecties over de vakbekwaamheidseisen zoals die door SCIOS Scope 10 worden voorgeschreven. Dit betekent dat de door Van Empel Inspecties en Advisering uitgevoerde inspectie voldoet conform een door SCIOS opgesteld en geaccrediteerd kwaliteitsborgingsysteem met de naam SCIOS Scope 10. Deze werkwijze garandeert een zorgvuldige en uniforme uitvoering van de inspectie en rapportage. Tevens wordt voldaan aan de eisen die de wet milieubeheer (het Activiteitenbesluit) en de verzekeringsmaatschappijen stellen met betrekking tot kennis van zaken, eenduidigheid en objectiviteit.

Wettelijk kader                                                                                                    

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot een elektrische installatie, een elektrische apparaat of elektrische uitrusting van een machine. De inspectie voor het beoordelen van elektrische materieel op brandrisico conform de NTA8220 kan verplicht gesteld worden door verzekeraars die dekking verlenen tegen risico’s van schade, zoals brand, of aansprakelijkheid is voorgeschreven. Ook kan deze inspectie verplicht gesteld worden doordat dit opgenomen is in huur- en verhuurcontracten, gebruikersovereenkomsten of reglementen.
Het doel van een regelmatige beoordeling van elektrische materieel op brandrisico conform NTA8220 is de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.