Scope 10 en de NTA 8220 nader verklaard

Apparatuur inspectiesSinds begin 2019 is er een nieuwe controlemethodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd).  Een inmiddels (door verzekeraars) breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. In een recente lezing door een vertegenwoordiger van het Verbond van Verzekeraars  werd zelfs gesproken over “Het succesnummer van SCIOS”

Het Verbond van Verzekeraars adviseert zijn leden, de verzekeraars, dan ook deze controlemethodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.

NTA 8220 of SCIOS Scope 10

Naast de NEN 3140 en de NEN 1010 heb je nu ook de NTA 8220. SCIOS Scope 10 is de certificatieregeling voor deze NTA 82020 waarmee de uitvoerende inspecteur, maar ook het bedrijf waar hij voor werkt met enige regelmaat door een audito worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit van de inspectie. Dit was dan ook een uitdrukkelijke eis van o.a. verzekeraars om aantoonbare kwaliteit zichtbaar te maken.

Aan- of afmelden

Inspecteren alleen is niet genoeg. Een rapport in de lade brengt geen veiligheid. SCIOS heeft recent de afmeldprocedure toegevoegd waarmee ook aantoonbaar de geconstateerde tekortkomingen aangepakt moeten worden. Pas nadat deze middels een herinspectie of herstelverklaring zijn opgelost kan gesproken worden van een afgerond proces.

Scope 10 gecertificeerd

Bij van Empel hebben we alles op alles gezet om van meet af aan de benodigde certificaties te halen en daarmee te kunnen voldoen aan de grote wens van verzekeraars om de klanten van van Empel van de juiste inspecties te kunnen voorzien. U kunt dan ook voor geheel Nederland bij ons terecht.

Offerte aanvragen