Kennis is macht

Uw medewerkers zijn uw kapitaal. En dit kapitaal moet u koesteren. Via allerlei wet- en regelgeving dwingt de overheid u uw medewerkers zodanig op te leiden dat zij in hun dagelijkse praktijk de risico’s waaraan zijn bloot worden gesteld kunnen herkennen en daarmee om leren gaan.

Dat betekent in de praktijk van alledag dat uw medewerkers goed inzetbaar moeten zijn. Qua houding en qua technische kennis. En die kennis moet toepasbaar zijn in een technische wereld die voortdurend in ontwikkeling is. Dat stelt eisen aan uw medewerkers en het is voor u als werkgever een grote verantwoordelijkheid om die kennis up-to-date te houden. State-of-the-art zoals we dat in rond Nederlands zeggen. Technische opleidingen moeten praktisch en toepasbaar zijn.

Verantwoordelijkheid

Wie is er verantwoordelijk voor een gebouw? Op het gebied van elektrische installaties is het al geruime tijd gebruikelijk om via een aanwijzingsbeleid de installatieverantwoordelijkheid (iV) te delegeren naar een vakinhoudelijk persoon of specialistische partij. Maar hoe zit dat bij werktuigbouwkundige installaties als stookinstallaties, drinkwaterinstallaties of ventilatiesystemen?

De overheid legt verantwoordelijkheden steeds meer terug in de samenleving. Hiermee dwingt zij ons bewust invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden. Men kan niet meer vertrouwen op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van de overheid en haar wettelijke bepalingen om hier aanvulling aan te geven.
Als er al iets is geregeld, is dat het minimale niveau en bij overtreding van dit niveau is men strafbaar. Ook is er geen relatie met uw gewenste niveau van comfort, veiligheid, energiegebruik en milieu. Wettelijke bepalingen geven dus geen houvast bij het invullen van de eigen verantwoordelijkheid. Terwijl de wettelijke zorg om calamiteiten te voorkomen hier wel om vraagt.

Continuiteit

Maar installatieverantwoordelijkheid gaat verder dan calamiteiten. Goed IV-schap is naast specifieke technische kennis ook kennis van de bedrijfsprocessen in het gebouw. Het heeft immers een directe relatie met de gehuisveste organisatie. En in bijna alle gevallen is deze relatie verschillend. Zo zullen de gevolgen voor een data-center vele malen groter zijn als de koelmachine uitvalt dan voor een sporthal. Een goede iV’er kijkt dus niet alleen naar de wettelijke bepalingen of het voorkomen van ongevallen. Hij kijkt ook naar de gebruikers van het pand en waar het voor wordt gebruikt (en is dit nog het zelfde als ten tijde van de aanleg van de diverse installaties).

Onze visie

Van Empel heeft een duidelijke visie over de invulling van installatieverantwoordelijkheid. Daarvoor kunnen we samen met u een document opstellen waarin deze invulling beschreven wordt zoals in de NEN3140, maar dan zonder de koppeling naar één specifieke soort installatie of discipline. In plaats daarvan wordt in specifieke technische documenten en contracten de koppeling naar verschillende installatiesoorten gemaakt. Maar in de basis is de installatieverantwoordelijkheid een goede samenwerking tussen de specialist en de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf. Er bestaat immers een duidelijke relatie tussen noodzaak en budget. Tijdens onze inventarisatie en/of workshop zetten wij dit onderwerp verder uiteen en zijn wij u daarna van dienst bij de verdere invulling of doorontwikkeling van uw veilige en verantwoorde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit.

De workshop IV/WV

Van Empel Inspecties en Advisering is geen opleidingsbedrijf. Onze specialisten hebben daarentegen wel de kennis en kunde in huis om u te ondersteunen in uw beleid op het gebied van Installatieverantwoordelijheid en Werkverantwoordelijkheid. Onze insteek is dan ook een maatwerk ondersteuning gebaseerd op de bij u uitgevoerde inventarisatie.

Onderwerpen

Tijdens deze inventarisatie zullen de diverse onderwerpen w.o. Algemene veiligheid (VCA, etc), werkzaamheden (wel/niet onder spanning), organisatie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, instructies, derden, procedures, gereedschappen, hulpmiddelen ter sprake kunnen komen. Aansluitend kan een training in workshopvorm worden ingericht waarbij de betrokken medewerkers worden bijgepraat over de actualiteit van de Arbowet, inclusief aanwijzingsbeleid, procedures, werkzaamheden, meetinstrumenten en werkvergunningen. (dit sterk afhankelijk van de eerdere inventarisatie).

Onderdelen

Aan de hand van de uit te voeren inventarisatie bij u op locatie kunnen een aantal onderdelen aan de workshop worden toegevoegd. Globaal kennen we de volgende onderdelen

  • Inventarisatie
  • Workshop
  • Evaluatie en Implementatie
  • Coaching op locatie
  • Implementatie o.b.v. NEN3140 (handboek)
  • Overige

Interesse?

U bent geinteresseerd in een workshop op het gebied van Installatieverantwoordelijkheid, Werkverantwoordelijkheid of een Implementatie van de NEN3140 in uw organisatie? Vraag vrijblijvend informatie aan. Wij nemen dan contact met u op.

Advies aanvragen