BURGHGRAEF VAN TIEL & PARTNERS – “HET ONDERSCHATTE GEVAAR VAN LITHIUM BATTERIJEN”.

BvT logo EPA2019Het aantal gebruiksgoederen met oplaadbare, lithiumhoudende batterijen neemt zienderogen toe. Je vindt deze batterijen in onder andere: drones, hoverboards, elektrische fietsen, scooters, heftrucks en zelfs karts. Helaas kunnen lithium batterijen te allen tijde instabiel raken. Dit kan het gevolg zijn van het overladen, alsmede veroorzaakt worden door mechanische beschadigingen of productiefouten. In zo’n situatie ontstaat er vaak brand met een explosie tot gevolg. Burghgraef van Tiel & Partners* heeft vanuit haar eigen visie, richtlijnen opgesteld en gepubliceerd voor een veilige opslag van lithiumhoudende batterijen: een document dat vrij gebruikt mag worden en hard nodig is.

Veiligheidsmaatregelen

“Wat betreft de lithium batterij, is er nog geen regelgeving in Nederland, hetgeen de kans op een omvangrijke brand en daarmee de kans op slachtoffers vergroot. Als het mis gaat, dan kunnen bedrijven bovendien ernstige imagoschade oplopen. Om het risico op schade te beperken, hebben wij samen met onze partner op dit gebied, FSE Support, een lange tijd gewerkt aan ons document. Vervolgens hebben wij de door ons geadviseerde veiligheidsmaatregelen in praktijk toegepast, om te beoordelen hoe deze worden ontvangen door de bedrijven waar we komen. Men bleek positief verrast te zijn door de goede werkbaarheid van het document,” vertelt Ronald Koster: internationaal Risk Engineer RRP® bij Burghgraef van Tiel & Partners. “Het document is goed toepasbaar voor de meeste bedrijven en bevat panklare oplossingen die de algehele veiligheid aanzienlijk zullen verbeteren. Voor enkele doelgroepen, zoals productiebedrijven en remises, blijft maatwerk echter wel noodzakelijk.”

Doel: het beperken van schade

Echte Preventie vlinderdasmodel“Het voorkomen van een brand is helaas niet mogelijk; de veiligheidsrichtlijnen zijn dan ook opgesteld vanuit het oogpunt van: het beperken van schade, het voorkomen van slachtoffers en het borgen van de bedrijfscontinuïteit. De gepubliceerde veiligheidsrichtlijnen helpen de ondernemer de risico’s te beperken zonder dat er overdreven of ingewikkelde maatregelen nodig zijn,” aldus Ronald Koster.

Meer informatie leest u hier

* Burghgraef van Tiel & Partners is marktleider op het gebied van onafhankelijke risico-inventarisaties, welke uitgevoerd worden in opdracht van verzekeraars alsmede het bedrijfsleven zelf (35% van de omzet).