SCIOS CERTIFICERING OOK VOOR U NIET ONBEREIKBAAR

In het kader van de SCIOS certificatie regeling gaan bedrijven veelal het traject in van een SCIOS certificering. Echter in veel gevallen is het voor bedrijven niet rendabel zelf een EBI faciliteit in te richten. Daarvoor biedt van Empel u de mogelijkheid dit hiaat af te dekken door middel van een samenwerkingsconvenant conform SCIOS. Door middel van dit convenant stellen wij u alle benodigde EBI expertise ter beschikking. Hiervoor is ons normenbestand altijd up to date en beschikken wij over actuele informatie die voor u van belang is.

Begeleiding
SCIOSOndanks het ontbreken van een eigen EBI faciliteit staat de weg naar een SCIOS certificering dan toch voor u open. Samen met deze faciliteit begeleiden wij u met het up to date houden van de benodigde kennis en informatie; ook stellen wij samen met u een jaarplanning op voor de audits en kunnen wij nieuwe medewerkers optimaal instrueren en zonodig trainen.
Natuurlijk stellen wij, daar waar nodig, standaarden voor rapportage ter beschikking terwijl ook de kwaliteit van de opgemaakte rapportages door ons beoordeeld kan worden.

Kostenbesparing
Het samenwerkingsconvenant maakt het voor u mogelijk tegen relatief geringe kosten toch een breed en hoogwaardig inspectieproduct aan uw relaties te kunnen leveren. Slechts de daadwerkelijk uitgevoerde ondersteuningswerkzaamheden zullen worden doorberekend. Meer weten? Neem dan gerust eens contact met ons op.
Meer weten over SCIOS? Klik dan op de button “Lees verder”  hieronder.