NEN 3140 inspectie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse elektrotechnische inspecties, waaronder de NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie. (NEN 3140 inspectie van uw elektrische arbeidsmiddelen vindt u op de pagina SCIOS Scope 9)

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de NEN 3140 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een NEN 3140 inspectie?

Een NEN 3140 inspectie is een periodieke inspectie aan uw bestaande elektrische installatie. Tijdens deze inspectie toetsen wij als onafhankelijk specialist uw elektrische installatie op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 5 paragraaf 5.101 bevat bepalingen voor de periodieke inspecties aan bestaande installaties en installaties en beschrijft o.a.:

 • Richtlijnen voor controle, meting en beproeving;
 • Tijdsinterval onderdelen en tijd tussen twee opeenvolgende inspecties (bijlage I);
 • Methode voor steekproef (bijlage J)
 • Thermografie mag enkel aanvullend worden uitgevoerd. (lees meer over een uitgebreide thermografische inspectie)

Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen als voorgeschreven in de NEN 3140 Hoofdstuk 5 paragraaf 5.101, hiermee wordt tevens voldaan aan hoofdstuk 62 van de NEN 1010.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van een NEN 3140 inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

 • Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat u /de werkgever voor de elektrische installatie de wettelijke zorgplicht nakomt.
 • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe wat de continuïteit ten goede komt;
 • U voorkomt mogelijke schade.

DE NEN 3140 vereist de aanwezigheid van een installatieverantwoordelijke (de term installatieverantwoordelijke wordt gedefinieerd in de NEN 3140). Is er formeel geen installatieverantwoordelijke aangewezen adviseren wij u gebruik te maken van één van onderstaande opties:

 • Wij kunnen u adviseren bij het inrichten van installatieverantwoordelijkheid als vereist in de NEN 3140, voor meer informatie zie installatiebeheer NEN 3140
 • U kiest voor een SCIOS Scope 8 inspectie, hiervoor is de aanwezigheid van een installatieverantwoordelijke niet vereist.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (de term vakbekwaam persoon wordt gedefinieerd in de NEN 3140), mits deze de deskundigheid heeft om inspecties uit te voeren.

Wij adviseren u om te kiezen voor een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Daarmee voorkomt u dat “de slager zijn eigen vlees keurt” en wordt door een onafhankelijk deskundige aangetoond dat de installatie voldoet aan de eisen uit de NEN 3140.

Wat kost een NEN 3140 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

 • De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie);
 • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
 • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)
 • De omvang van de inspectie als gewenst door de installatieverantwoordelijke. (Deze kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld de installatie in delen te inspecteren of voor bepaalde onderdelen een afwijkende inspectiefrequentie aan te houden.)

Onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ten tweede omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening kunt houden tijdens de uitvoering van deze inspectie. Tenslotte ontvangt u als bijlage van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100