Melding Besluit Activiteiten Leefomgeving

Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) is een besluit met milieuregels voor bedrijven die onder de Omgevingswet vallen. De algemene regels van het BAL zijn voor de meeste bedrijven in Nederland van toepassing. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen van complete meldingen.

We maken voor u de vergunningcheck en zoeken voor u uit welke algemene regels van toepassing zijn, en verzorgen de gehele melding Besluit Activiteiten Leefomgeving. Ons advies is helder en praktisch.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de melding Besluit Activiteiten Leefomgeving. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is het Besluit Activiteiten Leefomgeving?

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) zijn milieuregels opgenomen voor activiteiten waarvan bekend is dat ze mogelijk nadelige gevolgen veroorzaken voor het milieu. Ongeacht welke branche deze activiteit uitvoert (bijvoorbeeld de opslag van diesel in een bovengrondse tank). Voor alle bedrijven die onder het BAL vallen, gelden dezelfde regels. Dit geldt ook voor bepaalde activiteiten van vergunningplichtige bedrijven.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is niet meer actueel. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het gebruik van AIM beëindigd. Vanaf deze datum kunnen meldingen en vergunningaanvragen niet meer via AIM worden ingediend. Initiatiefnemers moeten nu gebruikmaken van het nieuwe Omgevingsloket, dat onderdeel is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De AIM blijft nog beschikbaar tot 1 juli 2024 voor het inzien en ophalen van eerder ingediende meldingen en vergunningchecks. Na deze datum zijn zowel AIM als het Omgevingsloket online (OLO) niet meer beschikbaar, en alle aanvragen en meldingen moeten vóór die tijd worden opgeslagen in eigen systemen​ (Kenniscentrum InfoMil)​​ (Aan de slag met de Omgevingswet)​.

Voor verdere meldingen en het controleren van toepasselijke milieuregels, dient u nu gebruik te maken van het nieuwe Omgevingsloket​ (Kenniscentrum InfoMil)​.

Waarom een melding Besluit Activiteiten Leefomgeving?

Bij de melding Besluit Activiteiten Leefomgeving wordt getoetst of een bedrijf onder de algemene regels valt. Daarnaast wordt er beoordeeld of het bedrijf een milieuvergunning nodig heeft, en welke regels van toepassing zijn.

Wanneer moet u een melding Besluit Activiteiten Leefomgeving indienen?

Vallen de activiteiten van uw bedrijf onder de regels van het Besluit Activiteiten Leefomgeving? Dan dient u uiterlijk 4 weken voor het oprichten of veranderen van uw bedrijf, een melding in te dienen bij het bevoegd gezag (de gemeente).

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het op juiste wijze en compleet indienen een melding Besluit Activiteiten Leefomgeving kan complex zijn. Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen van meldingen. We zoeken uit welke algemene regels voor uw bedrijf van toepassing zijn en verzorgen de gehele melding. Hierbij nemen we dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.