Advies en beheer

Het uitvoeren van periodieke inspecties is slechts een onderdeel van het streven naar continuïteit van uw organisatie. Het voldoen aan alle regelgeving is een eerste stap in de goede richting. Bedrijfszekerheid en continuïteit vragen om een doorlopend proces. Wij helpen u graag bij het borgen van uw preventie, veiligheid en continuïteit in uw organisatie.

Preventie

Veiligheid en continuïteit beginnen met preventie; beter nog… met preventief denken. Risicoherkenning is vaak de eerste stap tot echte preventie.

Continuïteit

Alles goed geregeld? Inspecties zijn immers een momentopname. Permanente borging en acceptatie van preventie en veiligheid in uw organisatie creëert risicoherkenning en commitment. Continuïteit is een continue proces en sterk afhankelijk van de betrokkenheid van uw medewerkers.

Van Empel Inspecties en Advisering is een toonaangevende speler op het gebied van W- en E-inspecties. Wij beschikken over een team van ervaren specialisten, dat in de loop der jaren zijn sporen in zijn vakgebied en expertise verdiend heeft. De drie pijlers waarop wij onze diensten afstemmen zijn Preventie, Veiligheid en Continuïteit.

Veiligheid

Om tot een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers te komen, is regelmatige inspectie van uw elektrische en stookinstallaties van essentieel belang. Hoe is dat bij u geregeld?

Advies aanvragen

Samen op weg naar Echte preventie

Als beheerder of eigenaar van een locatie, installatie of organisatie heeft u te maken met een scala aan uitdagingen op het gebied van veiligheid en beheer. Overlappingen in de diverse diensten zijn haast niet te voorkomen. Toetsing aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van SCIOS, NEN-normen, Arbo-regelgeving et cetera is vaak een hele klus. Wel eens gedacht aan een samenwerkingsconvenant met van Empel?
Los daarvan wordt u vaak, als gevolg van een terugtredende overheid, achteraf bij een calamiteit gecontroleerd of de juiste preventieve en organisatorische maatregelen in uw organisatie zijn toegepast en nageleefd. Ook uw verzekeraar is pas op dat moment geïnteresseerd in hoeverre u zich volgens de regels van de polis heeft gedragen.

Van Empel kan u ondersteunen in uw beheer op technisch gebied waarbij wij ook de nodige aandacht besteden aan uw aanwijzingsbeleid, de installatieverantwoordelijkheid, opleidingen voor VP en VOP enzovoorts. Verder kunnen wij u, aangaande de afspraken met de verzekeraar, op de juiste wijze begeleiden en adviseren.