van Empel kennissessies

In de afgelopen 15 jaar hebben wij al uw vragen en veel besproken onderwerpen verzameld. Van Empel geeft een antwoord op een veel besproken onderwerp; gaan we dieper in op de door klanten gestelde vragen en technische ontwikkelingen. Met elke kennissessie een ander onderwerp om uw vragen te beantwoorden over technische inspecties en actuele onderwerpen. Maar ook om u als ondernemer te inspireren en tips te geven over de veiligheid van uw bedrijf. Daarnaast is dit het moment om vragen te stellen en met andere ondernemers te sparren over veiligheid. U kunt tijdens deze sessies Van Empel alle brandende vragen over het thema stellen!

Duur: +/- 60 minuten

Locatie: Op elke locatie te volgen met je telefoon, laptop of tablet

Inschrijven

Aankomende kennissessies

KENNISSESSIE – WIJZIGINGEN SCIOS CERTIFICERINGSREGELING 2022

Dinsdag 13 december 2022: 19:30 uur
Woensdag 14 december 2022: 11:00 uur

Blijf dankzij Van Empel altijd op de hoogte van diverse wijzigingen in de SCIOS Scopes. SCIOS komt met een waslijst aan wijzigingen. Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet. Mis deze kans niet en laat u op 13 december of 14 december in een uur bijpraten over de consequenties die dit voor uw werkzaamheden kunnen hebben. De wijzigingen hebben betrekking op de SCIOS Certificatieregeling en de deelregelingen Stookinstallaties en Elektrisch materieel.

Wie mag deze kennissessie niet missen?

Alle personen die op enige wijze betrokken zijn bij werkzaamheden rondom SCIOS. Wij adviseren installateurs, technisch personeel, beheerders, KAM functionarissen en technisch adviseurs zich aan te melden voor deze kennissessie. Zorg dat u samen met ons voorbereid aan de start staat van uw nieuwe verplichtingen.

Programma kennissessie


Van Empel Inspecties en Advisering

  • Wie is van Empel?
  • Waarom een kennissessie?

Deel 1 – Doornemen wijzigingen

  • Doornemen van alle wijzigingen

Deel 2 – Praktijk

  • Actielijst en toepassing in de praktijk

Eerdere kennissessies

KENNISSESSIE – WIJZIGINGEN SCIOS CERTIFICERINGSREGELING 2021

donderdag 2 december 2021 11:00 – 12:00  uur

Blijf dankzij Van Empel altijd op de hoogte van diverse wijzigingen in de SCIOS Scopes.
SCIOS komt met een waslijst aan wijzigingen. Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet. Mis deze kans niet en laat u op 2 december in een uur bijpraten over de consequenties die dit voor uw werkzaamheden kunnen hebben. De wijzigingen hebben betrekking op de SCIOS Certificatieregeling en de deelregelingen Stookinstallaties en Elektrisch materieel.

Waarom deze kennissessie?

Van Empel krijgt veel vragen over de ontwikkelingen binnen SCIOS en wat dit voor acties met zich meebrengt. Tijdens deze kennissessie krijgt u antwoord op deze en meer vragen.

Wie mag deze kennissessie niet missen?

Alle personen die op enige wijze betrokken zijn bij werkzaamheden rondom SCIOS. Wij adviseren installateurs, technisch personeel, beheerders, KAM functionarissen en technisch adviseurs zich aan te melden voor deze kennissessie. Zorg dat u samen met ons voorbereid aan de start staat van uw nieuwe verplichtingen.

EPBD III EN OMGEVINGSWET (deel 2)

woensdag 30 juni 11:00 – 12:00  uur

Op 10 maart 2020 is de tweede herziening van de Europese richtlijn EPBD van kracht geworden, genaamd EPBD III. Hiermee zijn buiten de keuring van aircosystemen ook de keuring van verwarmingssystemen opgenomen in het Bouwbesluit. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt deze keuring opgenomen in de SCIOS Scope 14 en werken we hard om invulling te geven aan deze nieuwe keuring. Daarnaast staat de nieuwe Omgevingswet voor de deur die een andere invulling gaat geven aan het Bouwbesluit en Activiteitenbesluit.

Waarom deze kennissessie?

Van Empel krijgt veel vragen over de ontwikkelingen rondom de EPBD III en de omgevingswet. Tijdens de kennissessie krijgt u antwoord op deze en meer vragen.

Wie mag deze kennissessie niet missen?

Alle personen die een relatie hebben met het beheren van technische installaties. Wij adviseren installateurs, technisch personeel, beheerders, gebouweigenaren en technisch adviseurs zich aan te melden voor ons webinar. Zorg dat u samen met ons voorbereid aan de start staat van uw nieuwe verplichtingen.

Efficiency Scale

EPBD III EN OMGEVINGSWET (deel 1)

Woensdag 14 april 11:00 – 12:00 uur

Op 10 maart 2020 is de tweede herziening van de Europese richtlijn EPBD van kracht geworden, genaamd EPBD III. Hiermee zijn buiten de keuring van aircosystemen ook de keuring van verwarmingssystemen opgenomen in het Bouwbesluit. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt deze keuring opgenomen in de SCIOS Scope 14 en werken we hard om invulling te geven aan deze nieuwe keuring. Daarnaast staat de nieuwe Omgevingswet voor de deur die een andere invulling gaat geven aan het Bouwbesluit en Activiteitenbesluit.

Waarom deze kennissessie?

Van Empel krijgt veel vragen over de ontwikkelingen rondom de EPBD III en de omgevingswet. Tijdens de kennissessie krijgt u antwoord op deze en meer vragen.

Wie mag deze kennissessie niet missen?

Alle personen die een relatie hebben met het beheren van technische installaties. Wij adviseren installateurs, technisch personeel, beheerders, gebouweigenaren en technisch adviseurs zich aan te melden voor ons webinar. Zorg dat u samen met ons voorbereid aan de start staat van uw nieuwe verplichtingen.

Eisen rondom stookruimten geheel- of gedeeltelijk onder het maaiveld en het gelijkwaardigheidsonderzoek

Maandag 7 december 11:00 – 11:45 uur

Op grond van de huidige wet- en regelgeving dient bij een ruimte waarin zich een of meer gastoestellen bevinden, rekening houdt met een gasexplosie in die ruimte. Hoe ga je hier praktisch mee om bij stookruimten welke geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld zijn gesitueerd?

Inspectie van medisch gebruikte ruimten (NEN 1010 rubriek 710 en NEN 3134)

Vrijdag 6 november 13:30 – 14:15 uur

In medisch gebruikte ruimten worden aan de elektrische installatie en bedrijfsvoering hiervan strenge eisen gesteld. Deze eisen zijn o.a. vastgelegd in rubriek 710 van de NEN 1010 en de NEN 3134, in dit webinar krijgt u praktisch advies over de toepassing van deze normen tijdens een inspectie.

Periodieke toetsing van SCIOS en Testvision

Donderdag 17 september 10:00 – 11:00 uur

Wat houdt de periodieke toetsing van SCIOS in, Voor wie is die bedoeld en hoe weet je dat je een toets moet maken?  Wij geven je het antwoord op deze en andere vragen tijdens dit Hé van Empel Webinar. Tevens leggen we uit hoe het online examen in testvision werkt dus schrijf je direct in!

Eisen rondom ventilatievoorzieningen in Stook- en Opstellingsruimten

Dinsdag 1 september 08:30 – 09:15 uur

In de NEN 3028 zijn eisen opgenomen m.b.t. ventilatievoorzieningen van stook- en opstellingsruimtes maar hoe pas je deze in de praktijk toe?

Zonnestroominstallaties en inspecties, SCIOS Scope 12 nader toegelicht

Maandag 6 juli 15:30 – 16:15 uur

Waar moet u op letten bij het installeren en in bedrijf hebben van een zonnestroominstallatie en waar let een inspecteur op bij het uitvoeren van een inspectie? In dit webinar informeren wij u over de risico’s en hoe deze risico’s d.m.v. een SCIOS Scope 12 inspectie in beeld worden gebracht.

Wat u moet weten over de stikstofcrisis en AERIUS-Calculator

Maandag 22 juni 09:00 – 09:45 uur

De stikstofcrisis in Nederland zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. In dit webinar praten wij u bij over de oorsprong van deze crisis, de relatie tot de Wet natuurbescherming (WnB) en de mogelijkheden om vertraging voor uw (bouw-)plan te voorkomen d.m.v. een stikstofdepositieberekening.

De praktijk (uit het veld) van Elektrotechnische inspecties

Dinsdag 19 mei 13:30 – 14:15 uur

Wat speelt er bij u of uw klanten in het bedrijf? Onze specialisten komen in het veld dagelijks in de meest bijzondere omgevingen en hierdoor hebben we veel praktijk voorbeelden van onze inspecties. Tijdens dit webinar vertellen we aan de hand van praktijkvoorbeelden welke inspecties er noodzakelijk zijn en wat wij tijdens deze inspecties controleren en constateren.

Actuele keuringsverplichtingen in relatie met SCIOS

Vrijdag 8 mei 11:00 – 11:45 uur

De toepassing van keuringsverplichting vanuit het activiteitenbesluit. Zijn bijvoorbeeld heaters in een bedrijfshal keuringsplichtig en moet een gasleiding ook gekeurd worden? En wat is de relatie met de nieuwe EPBD richtlijnen?

Welke inspectie vorm past bij mij? (elektrotechnisch)

Woensdag 29 april 13:30 – 14:15 uur

NEN 1010, NEN 3140, SCIOS Scope 8, 9 10 en 12. Zomaar wat inspectievormen waarmee we dagelijks te maken hebben maar wat houden deze in en welke past het best bij u of uw relatie(s)?