SCIOS Scope 8 inspectie

Welkom op onze gespecialiseerde pagina over SCIOS Scope 8 inspecties. Hier bieden we uitgebreide informatie over wat SCIOS Scope 8 inhoudt, waarom deze inspecties cruciaal zijn, en hoe ze worden uitgevoerd. Deze pagina is uw startpunt voor het begrijpen van de waarde die SCIOS Scope 8 inspecties kunnen toevoegen aan uw organisatie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

SCIOS Scope 8 betreft de veiligheidsinspecties van elektrische installaties, ontworpen om te waarborgen dat deze installaties voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Het doel is om veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan door uw elektrische installatie in kaart te brengen zodat u passende maatregelen kunt nemen indien deze benodigd zijn.

Oorsprong en kenmerken

De SCIOS Certificatieregeling is ontwikkeld op initiatief van technische specialisten om een uniforme en kwalitatief hoogstaande inspectiemethodiek in het leven te roepen. SCIOS Scope 8 specifiek kent twee inspectievormen die zich richten op de elektrische installaties en zijn gebaseerd op nationale en internationale normen en wetgeving.

SCIOS Scope 8 PI | Periodieke inspectie

Kenmerkend voor een SCIOS Scope 8 PI is de systematische aanpak, waarbij zowel de visuele aspecten als de meting en beproeving van uw elektrische installatie worden meegenomen. De afspraken en werkzaamheden worden vooraf door middel van een inspectieplan met u afgestemd. De inspectie is in basis gebaseerd op het inspectiedeel dat terug te vinden is in de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. Tijdens deze inspectie wordt eveneens de aanbevolen frequentie van uw periodieke inspecties vastgesteld. Goed om te vermelden dat de SCIOS Scope 8 PI inspectie toepasbaar is zonder de aanwezigheid van een SCIOS Scope 8 EBI rapportage.

Van Empel Inspecties en Advisering is één van de grondleggers van deze inspectievorm en als bedrijf SCIOS-gecertificeerd voor het uitvoeren van deze inspectie. Onze medewerkers beschikken allen over een SCIOS-bevoegdheid voor SCIOS Scope 8 PI wat garantie beidt voor een deskundig oordeel van uw installatie.

SCIOS Scope 8 EBI | Eerste bijzondere inspectie

Sinds 2024 kennen we, los van de SCIOS Scope 8 PI inspectie, ook een nieuwe inspectievorm namelijk de SCIOS Scope 8 EBI inspectie oftewel de Eerste bijzondere inspectie. Dit betreft een eenmalige inspectie na oplevering van uw installatie of na een substantiële wijziging. De rapportage biedt vervolgens richtlijnen voor de uitvoering van de SCIOS Scope 8 PI inspectie. Ook bij deze inspectievorm geldt dat de afspraken en werkzaamheden vooraf door middel van een inspectieplan met u worden afgestemd. De inspectie is in basis gebaseerd op het inspectiedeel dat terug te vinden is in de Nederlandse norm NEN 1010 “Elektrische installaties voor laagspanning”. Waar de SCIOS Scope 8 PI inspectie meer gericht is op degradatie of gebruikersfouten, kijken we tijdens de SCIOS Scope 8 EBI inspectie vooral naar de juiste installatiewijze en het juist gebruik van materialen.

Gezien SCIOS Scope 8 EBI een nieuwe inspectievorm betreft en er nog heel veel wijzigingen aan het protocol worden aangebracht, heeft van Empel Inspecties en Advisering ervoor gekozen om nog geen certificering op te zetten rondom deze inspectie. Uiteraard kunnen wij u op andere wijze van dienst zijn of in samenspraak met u de certificering in orde brengen.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het uitvoeren van SCIOS Scope 8 inspecties is niet alleen een kwestie van naleving van uw zorgplicht vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit; het is een essentiële stap in het waarborgen van de veiligheid van uw medewerkers en bescherming van uw materiële activa. Regelmatige inspecties helpen potentieel gevaarlijke situaties te identificeren voordat deze problemen kunnen veroorzaken, en zorgen daarmee voor een veiligere werkomgeving.

De voordelen van het implementeren van SCIOS Scope 8 inspecties zijn veelzijdig:

  • Verbeterde veiligheid: Krijg inzicht in de risico’s die kans op brandgevaar en elektrische ongevallen met zich meebrengen.
  • Naleving van Wetgeving: Zorgt ervoor dat u invulling geeft aan uw zorgplicht, borging van uw kwaliteit bij oplevering van uw project en mogelijke eisen vanuit uw verzekeraar.
  • Kostenbesparing: Voorkomt kostbare reparaties en downtime door vroegtijdige detectie van problemen.
  • Verzekeringstechnische voordelen: Kan leiden tot gunstigere verzekeringsvoorwaarden door aangetoonde zorg voor veiligheid.

Wat te doen bij constateringen?

Na afloop van de inspectie wordt sinds 1 april 2024 het inspectieresultaat vastgelegd in het landelijk SCIOS-portaal en ontvangt u een gedetailleerd rapport met de bevindingen, inclusief eventuele gebreken of aanbevelingen voor verbetering.
Wanneer u een rapport heeft ontvangen waarbij is aangegeven dat de inspectie niet geheel conform het opgestelde inspectieplan is uitgevoerd en/of zijn er tijdens de inspectie geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of defecten vastgesteld die een mogelijk risico vormen, dan is het belangrijk om deze constateringen serieus te nemen en actie te ondernemen om eventuele gebreken te verhelpen.

Uw eerste stap tot een “verklaring zonder constateringen”
U neemt contact op met een daartoe bevoegde installateur om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. U geeft hierbij te kennen dat de werkzaamheden opgeleverd dienen te worden met een volledig ingevulde en ondertekende herstelverklaring. Tevens dient de installateur zorg te dragen voor alle benodigde bewijslasten die de inspecteur tijdens een herbeoordeling op locatie benodigd heeft. Denk hierbij aan productinformatie, berekeningen en revisie tekeningen. Met het ondertekenen van de herstelverklaring verklaard de installateur alle gebreken uit het bijhorende inspectierapport conform de gelde richtlijnen verholpen te hebben. Zijn er meerdere installateurs betrokken bij deze activiteiten dan dienen er meerdere herstelverklaringen ondertekend te worden met een duidelijke demarcatie van de bijhorende referenties uit het inspectierapport.

Na het afronden van de herstelwerkzaamheden kunt u middels ons aanvraagformulier uw herinspectie op locatie bij ons aanvragen.

Wat kost een SCIOS Scope 8 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie);
  • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
  • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

In onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ook omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening moet houden tijdens uitvoering van de inspectie Als bijlage bij de offerte ontvangt u van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100

Tot slot

SCIOS Scope 8 inspecties vormen een essentiële schakel in het beheer van elektrische installaties. Door te kiezen voor regelmatige inspecties, zorgt u voor een veilige werkomgeving, voldoet u aan wettelijke verplichtingen, en beschermt u uw bedrijf tegen onvoorziene kosten en risico’s. Bent u klaar om de veiligheid binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om uw inspectie te plannen.