SCIOS Scope 8 inspectie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan uw elektrische installatie en adviseren u graag bij het maken van een keuze voor de juiste inspectievorm.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Scope 8 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een SCIOS Scope 8 inspectie?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee.

Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op het veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

  • Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.
  • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

Om deze certificatie te behalen beoordeeld een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) het inspectiebedrijf op:

  • het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
  • de kennis en bekwaamheid van haar medewerkers.

Bij een positieve beoordeling word het SCIOS-certificaat aan het inspectiebedrijf verstrekt. Deze beoordeling dient periodiek te worden herhaald om het certificaat te behouden.

Wat kost een SCIOS Scope 8 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie);
  • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
  • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

In onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ook omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening moet houden tijdens uitvoering van de inspectie Als bijlage bij de offerte ontvangt u van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100