Thermografie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van een thermografische inspectie. Een inspectie met thermografie biedt veel (aanvullende) mogelijkheden en is dan ook vaak van toegevoegde waarde op de door ons aangeboden inspecties. Thermografie wordt in de volksmond gerelateerd aan een elektrische installatie. Thermografie is echter op meerdere terreinen toepasbaar. Van Empel inspecteert zowel elektrische- als stookinstallaties. Thermografie is daarbij voor beide type inspecties (Elektrotechniek & Werkbouwtuigkundig) uitermate toepasbaar.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een thermografische inspectie?

Een thermografie inspectie is een contactloze meetmethode waarbij men vooral let op de temperatuur. Eventuele ongewenste temperatuurontwikkelingen komen aan het licht en worden in kaart gebracht met behulp van een infraroodcamera. Zo kan er al in een vroeg stadium defecten(overgangsweerstanden) worden op gespoord die brand kunnen veroorzaken in schakel- en verdeelinrichtingen en regelkasten. Het is ook mogelijk om koudebruggen, warmte lekkage op te sporen. Of isolatie tekorten in gebouwen, water lekkages, traceren van vloerverwarmingen te onderzoeken.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Keuringen en inspecties worden binnen het bedrijfsleven doorgaans ervaren als een noodzakelijk kwaad; niets is echter minder waar, de thermografische inspectie heeft zich inmiddels bewezen als een van de meest kostenbesparende technieken waar het gaat om het oplossen van temperatuur-technische problemen. In veel gevallen volstaan een visuele inspectie of een gebruikelijke meting niet om duidelijkheid te verschaffen. Een thermografische inspectie brengt een ander perspectief en een toegevoegde waarde op een gewone keuring en inspectie.

De thermografische inspectie kent een aantal duidelijke voordelen:

  • Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
  • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
  • Alles wordt op foto vastgelegd, waardoor duidelijk bewijs ontstaat.
  • Door tijdig constateren kunt u een procesonderbreking voorkomen.
  • Geen onnodig hak en breekwerk.
  • Verzekeringspremie kan eventueel positief worden beïnvloed.

NPR 8040-1: Helderheid over Thermografische Elektrotechnische Inspectie

Thermografisch inspectie maakt vaak onderdeel uit van een E-inspectie conform de NEN-normen. De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8040 van NEN schept helderheid over de rol van infrarood (IR) thermografie bij elektrotechnische inspectie. De richtlijn draagt de titel ‘Inspectiemethode – Beoordelen van de gemeten temperaturen in elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie’. De praktijkrichtlijn beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

De richtlijn gaat uit van voldoende vakbekwaamheid van de inspecteur op het gebied van zowel de thermografie als de elektrotechniek. In de NPR wordt alleen voor vrijwel alle onderdelen van de laagspanningsinstallatie aangegeven welke temperatuur deze volgens de internationale productnormen bij een bepaalde belasting maximaal mogen bereiken. Dit kan met een IR-camera bij een in bedrijf zijnde installatie worden gecontroleerd. Wordt de temperatuur van een bepaald onderdeel in bijvoorbeeld een schakel- en verdeelinrichting te hoog, dan kan de inspecteur vervolgens met zijn conventionele test- en meetapparatuur onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

Met deze NPR 8040-1 als aanvulling op de vele andere elektrotechnische (inspectie) normen wordt IR-thermografie een volwaardige inspectiemethode.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

Al onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om deze thermografische inspectie uit te voeren. Na de inspectie wordt de professionele analyse in een betrouwbaar, gedetailleerd inspectierapport vastgelegd.

Wij adviseren u om te kiezen voor een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Waardoor een onafhankelijk deskundige kan aan tonen dat u leert hoe veilig en betrouwbaar de installatie is en waar de mogelijke sluimerende gebreken zitten. U kunt vervolgens tijdig maatregelen nemen om de risico’s op uitval of (brand)schade te verkleinen.

Wat kost deze inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing van de elektrische installatie (bijvoorbeeld: kantoor, industrie)
  • Het totale bruto vloeroppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie
  • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

Onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ten tweede omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening kunt houden tijdens de uitvoering van deze inspectie. Tenslotte ontvangt u als bijlage van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100