Thermografie

Thermografisch onderzoek maakt hotspots in uw installatie zichtbaar. Hotspots zijn indicaties van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

Inspectie met thermografie biedt veel (aanvullende) mogelijkheden en is dan ook vaak van toegevoegde waarde op de door ons aangeboden inspecties. In veel gevallen volstaan een visuele inspectie of een gebruikelijke meting niet om duidelijkheid te verschaffen. Daarom maken wij ook gebruik van thermografie; een meetmethode waarmee ongewenste temperatuurontwikkelingen aan het licht komen. Het is een technologie die van grote toegevoegde waarde is voor onze inspecties. Door middel van een infraroodcamera constateren we bijvoorbeeld of elektrische componenten meer dan normaal warmte produceren. Die constatering is met traditionele metingen vaak niet goed te maken.

Thermografische opnamen tonen een mogelijk risico tijdig aan, nog voordat er sprake is van een gevaarlijke situatie of zelfs van uitval van machines. Thermografisch (ondersteunend) onderzoek maakt onder andere standaard deel uit van de NTA8220/SCIOS Scope 10.

 

Offerte aanvragen

Zowel E inspectie als W inspectie

Thermografie wordt in de volksmond gerelateerd aan een elektrische installatie. Thermografie is echter op meerdere terreinen toepasbaar. Van Empel inspecteert zowel elektrische- als stookinstallaties. Thermografie is daarbij voor beide type inspecties uitermate toepasbaar. Lekkages, hotspots en warmteverliezen zijn met infraroodopnames perfect op te sporen. Ook schakel en/of bedieningspanelen kunnen door thermografische inspecties in beeld worden gebracht.

NPR 8040: Helderheid over IR-inspectie

(Bron: NEN)

Het eerste deel van de nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8040 van NEN schept helderheid over de rol van infrarood (IR) thermografie bij elektrotechnische inspectie. De richtlijn draagt de titel ‘Inspectiemethode – Beoordelen van de gemeten temperaturen in elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie’. De richtlijn is het afgelopen jaar opgesteld op initiatief van de Vakgroep Beheer & Inspectie van Uneto-VNI door de commissie ‘Ordening technische inspecties’ bij NEN.
Ook Uneto-VNI wilde een aantal jaren geleden al meer ordening scheppen in de vele elektrotechnische inspectiemethodieken. Die ordening is nodig omdat er de afgelopen jaren verwarring in de inspectiemarkt is ontstaan. Er kan of moet worden geïnspecteerd op basis van tal van elektrotechnische normen, vanuit verschillende doelstellingen en voor verschillende eisende partijen. De NPR 8040 gaat hierin een ordening aanbrengen. Om te beginnen met deel 1 over de toepassing van IR-thermografie bij elektrotechnische inspecties.

Voldoende vakbekwaamheid

De richtlijn gaat uit van voldoende vakbekwaamheid van de inspecteur op het gebied van zowel de thermografie als de elektrotechniek. In de NPR wordt alleen voor vrijwel alle onderdelen van de laagspanningsinstallatie aangegeven welke temperatuur deze volgens de internationale productnormen bij een bepaalde belasting maximaal mogen bereiken. Dit kan met een IR-camera bij een in bedrijf zijnde installatie worden gecontroleerd.
Wordt de temperatuur van een bepaald onderdeel in bijvoorbeeld een schakel- en verdeelinrichting te hoog, dan kan de inspecteur vervolgens met zijn conventionele test- en meetapparatuur onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.
Met deze NPR 8040-1 als aanvulling op de vele andere elektrotechnische (inspectie) normen wordt IR-thermografie een volwaardige inspectiemethode.