Stookinstallaties

Goed functionerende stookinstallaties (stooktoestellen en brandstofleiding) verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Onze inspecties zijn een belangrijke basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

SCIOS Scope 1 t/m 5

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud van uw stookinstallaties en brandstofleidingen. De verplichting is terug te vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving of het Besluit activiteiten leefomgeving. Per 1 januari 2024 is de oude verplichting vanuit het Activiteitenbesluit komen te vervallen. De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) dient voor de eerste keer uitgevoerd te worden binnen zes weken na ingebruikname, conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Artikel 6.38 (keuring van stookinstallaties). Voor de periodieke inspectie geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie of brandstofleiding. Om de keuringsplicht inzichtelijk te maken kunt u gebruik maken van onze Beslisboom op onze downloadpagina.

Offerte aanvragen

Periodieke Inspectie (PI)

De verplichting tot de Periodieke Inspectie (PI) van de stookinstallatie en brandstofleiding, is net als de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) terug te vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving of het Besluit activiteiten leefomgeving. Per 1 januari 2024 is de oude verplichting vanuit het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Voor de periodieke inspectie geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie of brandstofleiding. Om de keuringsplicht inzichtelijk te maken kunt u gebruik maken van onze Beslisboom op onze downloadpagina.

Offerte aanvragen

Periodiek Onderhoud (PO)

Als uit de keuring blijkt dat de installatie onderhoud (als ook correctief onderhoud of reparatie) nodig heeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. De wettelijke bepaling hiervoor is terug te vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving Artikel 6.39. (afstellen, onderhoud en rapportage). Veel onderhoudsaspecten aan (stook)installaties zijn ook omschreven in de voorschriften van de fabrikant.

Offerte aanvragen