Burghgraef van Tiel & Partners wint Echte Preventie Award 2019

Echte_preventie_award_2019

Op dinsdag 9 april is voor de 4e keer de Echte Preventie Award uitgereikt. Deze Award, die jaarlijks uitgereikt wordt tijdens een seminar van Van Empel Inspecties en Advisering, is in het leven geroepen omdat Van Empel vindt dat Echte Preventie in ieders DNA behoort te zitten. Burghgraef van Tiel & Partners won met grote meerderheid van stemmen. Register Risicoprofessional Ronald Koster en zijn partner op het gebied van de lithium problematiek Rob Overdijkink van FSE Support, mochten de felbegeerde Award uit handen van Ronald Dijkstra en directeur Ruud van Empel in ontvangst nemen. (Foto: Cindy van der Helm, ZZindi Corporate Communicatie).

Burghgraef van Tiel & Partners

Burghgraef van Tiel & Partners is innovatief en specialist in het herkennen en analyseren van risicofactoren en het treffen van preventiemaatregelen. Zij zijn het eerste inspectiebedrijf in Nederland dat een risicomatrix voor de W&R-sector opstelde. Zij liepen voorop met het opstellen van een saunaprotocol. En nu zijn zij ook weer het eerste bedrijf met een visiedocument over de lithiumproblematiek.

“Na een grote brand van Stella in Nunspeet besloten wij een visiedocument op te stellen dat we samen met Rob Overdijkink, een specialist op het gebied van lithiumbatterijen, ontwikkeld hebben. Dit, omdat onderzoek uitwees dat er geen regelgeving is hoe men lithium batterijen het beste kan opslaan en het opstellen van een PGS-norm (PGS-37) 1 tot drie jaar in beslag zou nemen. Alles binnen de visie is gericht op het beperken van de schadeomvang, het voorkomen van slachtoffers, het borgen van de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast zal de milieuschade ook beperkt blijven, wat erg belangrijk is in deze tijd”, aldus Ronald Koster, volgens wie het een document is geworden dat wel streng, maar toch werkbaar is. De kosten worden laag gehouden voor kleine ondernemers. Grote ondernemingen die grotere risico’s lopen moeten meer investeren om risico’s op een veilige manier te beperken.

Visiedocument over de lithiumproblematiek

Hij vervolgt: “We worden regelmatig gebeld door diverse marktpartijen waaronder producenten, verwerkers en vergunningsverleners om advies te geven hoe om te gaan met lithiumbatterijen. Veel bedrijven begrijpen de materie wel, maar weten nog onvoldoende hoe hier veilig mee om te gaan. Wij geven de handvatten hiervoor. We zijn zelfs bezig met bedrijven in België en Duitsland. Dat bewijst dat onze visie kracht heeft, ook al is het geen wet- en regelgeving. Ook producenten van opslagvoorzieningen kunnen verder met onze visie. Deze ontwikkelingen gaan echt enorm snel. Ik vind het onwijs leuk dat de markt het waardeert dat wij dit document gepubliceerd hebben, wat geresulteerd heeft in deze prijs. Het is de kroon op ons werk. Al beseffen we heel goed dat het echte werk nu pas begint, namelijk het document actueel houden in de steeds veranderende markt. Daarvoor hebben Rob en ik geregeld overleg.”

Voorkomen van calamiteiten….over Echte Preventie gesproken

EPA2019Het voorkomen van calamiteiten is een belangrijke pijler voor Van Empel Inspecties en Advisering. Door technische oplossingen in de markt te brengen die bijdragen aan preventie, zetten ze dit centrale thema in de schijnwerpers. Met de jaarlijkse toekenning van een Award stimuleert Van Empel Inspecties en Advisering andere bedrijven om na te denken over Echte Preventie.

Directeur Ruud van Empel: “Nadenken over manieren om calamiteiten te voorkomen is de leidraad waar van Empel zich aan vasthoudt. Vandaar dat wij in 2016 de Award in het leven hebben geroepen. Bedrijven kunnen zichzelf nomineren of worden door anderen genomineerd, zoals het geval is bij Burghgraef van Tiel & Partners. Wij zijn heel erg blij dat juist zij de Award gewonnen hebben. Er zijn zoveel incidenten met lithiumbatterijen, waar tot voor kort geen richtlijnen voor waren. Met het visiedocument over het onderschatte gevaar van lithiumbatterijen dat Burghgraef van Tiel & Partners in februari gepubliceerd heeft, worden bedrijven wakker geschud. De wettelijke regelgeving is pas over een tot twee jaar klaar. In de tussentijd kunnen er zoveel calamiteiten plaatsvinden die bedrijfsstagnatie, ernstige verminking of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Het snel uitbrengen van deze visie, dat is pas Echte Preventie.”

In het eind maart verschenen nummer van Risk & Business staat een uitgebreid interview met  Ronald Koster. Het volledige artikel inclusief het visiedocument vindt u HIER