SCIOS Scope 12 inspectie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse elektrotechnische inspecties onder de certificatieregeling van SCIOS. Waar u ons al wist te vinden voor de inspecties conform SCIOS Scope 8, 9 en 10 zijn wij nu ook SCIOS Scope 12 “Inspecties van Zonnestroominstallaties” gecertificeerd. Vanuit onze zitting in de diverse brancheverenigingen en College van Deskundige zijn wij ook betrokken bij de ontwikkeling van deze Scope.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de SCIOS Scope 12 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonnestroom installaties, ook wel PV-installatie of in de volksmond zonnepanelen genoemd. Daarnaast zijn er helaas legio voorbeelden te noemen die uitwijzen dat ook het brandrisico niet uitgevlakt mag worden.

Vooral dit laatste is bij de verzekeraars niet onopgemerkt gebleven. Zoals ook SCIOS Scope 10 “veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel” een reactie is op de vraag vanuit de verzekeraars zal ook SCIOS Scope 12 gericht zijn op het in kaart brengen van de risico’s.

Het uitgangspunt van de SCIOS Scope 12 certificatieregeling is het komen tot:

  • Een gestandaardiseerde inspectiemethode (geborgd in SCIOS Technische Document 18);
  • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
  • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.

De veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. SCIOS Scope 12, en daarmee ook SCIOS Technisch Document 18, is een uitbreiding op SCIOS Scope 8 “Inspecties van Elektrische Installaties”.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

  • Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.
  • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

Om deze certificatie te behalen beoordeeld een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) het inspectiebedrijf op:

  • het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
  • de kennis en bekwaamheid van haar medewerkers.

Bij een positieve beoordeling word het SCIOS-certificaat aan het inspectiebedrijf verstrekt. Deze beoordeling dient periodiek te worden herhaald om het certificaat te behouden.

Van deze dienst gebruik maken?

Wilt u uw Zonnestroom installatie laten beoordelen door één van onze deskundige ? Vraag direct een offerte aan.

Liever eerst een adviseur spreken?

Bel +31 (0)88 1700 100