SCIOS Scope 12 inspectie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse elektrotechnische inspecties onder de certificatieregeling van SCIOS. Waar u ons al wist te vinden voor de inspecties conform SCIOS Scope 8, 9 en 10 zijn wij ook SCIOS Scope 12 “Inspecties van Zonnestroominstallaties” gecertificeerd. Vanuit onze zitting in de diverse brancheverenigingen en College van Deskundige zijn wij ook betrokken bij de ontwikkeling van deze Scope.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de SCIOS Scope 12 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Zie ook onze link: Wij komen uw zonnestroominstallatie keuren.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonnestroom installaties, ook wel PV-installatie of in de volksmond zonnepanelen genoemd. Daarnaast zijn er helaas legio voorbeelden te noemen die uitwijzen dat ook het brandrisico niet uitgevlakt mag worden.

Vooral dit laatste is bij de verzekeraars niet onopgemerkt gebleven. Zoals ook SCIOS Scope 10 “veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel” een reactie is op de vraag vanuit de verzekeraars, is ook SCIOS Scope 12 gericht op het in kaart brengen van de risico’s.

Het uitgangspunt van de SCIOS Scope 12 certificatieregeling is het komen tot:

  • Een gestandaardiseerde inspectiemethode (geborgd in SCIOS Technische Document 18);
  • Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
  • Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.

De veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. SCIOS Scope 12, en daarmee ook SCIOS Technisch Document 18, is een uitbreiding op SCIOS Scope 8 “Inspecties van Elektrische Installaties”.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

  • Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.
  • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en bevoegde medewerkers.

Om deze certificatie te behalen beoordeeld een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) het inspectiebedrijf op:

  • het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
  • de kennis en bekwaamheid van haar medewerkers.

Bij een positieve beoordeling word het SCIOS-certificaat aan het inspectiebedrijf verstrekt. Deze beoordeling dient periodiek te worden herhaald om het certificaat te behouden.

Afmelding SCIOS Scope 12 inspectie

Een SCIOS Scope 12 inspectie (EBI of PI) wordt na uitvoering geregistreerd in het landelijk SCIOS portaal, onafhankelijk van het inspectieresultaat (met of zonder constateringen). Het resultaat van de inspectie wordt bij de registratie vermeld. Bij een inspectieresultaat met constateringen ontvangt u een “Verklaring met constateringen”.

Wanneer na een “inspectie met constateringen” vastgesteld wordt dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande registratie met constateringen gewijzigd in een “Verklaring  zonder constateringen”. Dit dient conform de SCIOS certificatieregeling te gebeuren middels een her-inspectie door van Empel Inspecties en Advisering.

LET OP: Het wijzigen van een “Verklaring met constateringen” naar een “Verklaring zonder constateringen” moet binnen 12 maanden na de eerste inspectiedatum plaatsvinden. SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven zijn na deze periode vanuit de SCIOS Certificatieregeling verplicht om de gehele installatie opnieuw te beoordelen. De voorgaande inspectie wordt daarmee nietig verklaard. U dient zelf zorg te dragen voor het naleven van deze termijn, de eventuele termijnen die gelden voor de herstelwerkzaamheden en het uitvoeren van een her-inspectie. Deze verantwoordelijkheid kan nimmer ten laste worden gelegd van het SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijf.

Tussentijdse wijzigingen vanuit de SCIOS Certificatieregeling zijn te allen tijde van kracht en prevaleren aan bovenstaande.

Van deze dienst gebruik maken?

Wilt u uw Zonnestroom installatie laten beoordelen door één van onze deskundige ? Vraag direct een offerte aan.

Liever eerst een adviseur spreken?

Bel +31 (0)88 1700 100