NTA8220

Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

NTA 8220 – SCIOS Scope 10

Een nieuwe controle methodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Hiermee krijgt u een breed gedragen controle methodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Hierin staat omschreven wat er gecontroleerd moet worden en hoe. Het mVerbond van Verzekeraars adviseert haar lede, de verzekeraars, deze controle methodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.

Duidelijkheid

Tot nu toe was er geen breed gedragen controlemethodiek specifiek voor het controleren van brandrisico’s van elektrische installaties. Hierdoor was er veel discussie over de juiste methodiek voor dit doel en over de verschillende initiatieven op dit gebied. Zo was de praktijk dat er een NEN 3140-inspectie werd voorgeschreven die niet voor dit doel geschikt is. Sommige verzekeraars hadden een eigen methodiek zoals de “agro-inspectie” of “verzekeringsinspectie”, de meer algemene methode de “VIER inspectie” en de Delta Loyd methode de “Elektra Garant methode”, Allemaal verschillende methoden maar niet door iedereen erkend. De NTA 8220 is ontwikkeld door UNETO-VNI, iKeur en het Verbond van Verzekeraars en heeft hiermee het benodigde draagvlak. Door een controlemethodiek te gebruiken die specifiek voor dit doel is ontwikkeld, de NTA 8220, zal naar verwachting het brandrisico van een elektrische installatie beter worden beheerst en onduidelijkheid in de markt worden weggenomen. Natuurlijk vraagt dit net even iets meer van de inspecteur; kennis van en het herkennen van potentiële brandrisico’s vraagt net even wat meer expertise van de inspecteur.

Marktvraag

De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting, maar kan geëist worden door verzekeraars aan hun klanten met een brandverzekering. Waar vroeger een vraag was naar bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie vanuit de brandverzekering kan dit hierdoor gaan verschuiven naar een NTA 8220 inspectie of wellicht beide inspecties (waarbij de NTA8220 een aanvulling is op de NEN3140). Daarnaast heeft SCIOS deze ontwikkeling aangegrepen om de certificeringsregeling SCIOS Scope 10 op te zetten voor inspectiebedrijven en hun inspecteurs. Deze stelt kwalificatie eisen aan inspectiebedrijven die controles uitvoeren volgens de NTA 8220 methodiek. Ook is de benodigde kennis van de inspecteurs van de gecertificeerde bedrijven getoetst en gewaarborgd d.m.v. regelmatige audits. Deze regeling is niet wettelijk verplicht maar wordt wel vaak door verzekeraars geëist in hun polisvoorwaarden.

NTA 8220

De NTA 8220 is geen vervanging van de NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie. Het signaleren van andere risico’s door de elektrische installatie (zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit) zijn geen onderdeel van deze controlemethodiek.
NTA 8220 is een samenwerking van UNETO-VNI, I-keur (inspectiebranche) en het Verbond van Verzekeraars. De controlemethodiek is onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA).
Meer informatie over de inhoud van de NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl.
Voor meer informatie bekijk HIER de FAQ over de NTA 8220 (PDF)

Overgangsregeling VIER inspecteurs

De werkgroep 10 en met name iKeur heeft zich hard gemaakt voor een overgangsregeling van de VIER inspecteurs. VIER (Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s) is de voorloper van deze nieuwe regeling. Ruim vijftig in het verleden gekwalificeerde, en dus ervaren inspecteurs die de nodige elektrotechnische inspecties met als uitgangspunt brandrisico’s hebben uitgevoerd, komen in aanmerking voor de overgangsregeling.

Offerte aanvragen