SCIOS Scope 10 inspectie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van een SCIOS Scope 10 inspectie aan uw elektrisch materieel en adviseren u graag bij het maken van een keuze voor de juiste inspectievorm.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de SCIOS Scope 10 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie?

Elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd) vormen mogelijk een (brand) risico.

Een SCIOS Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het brandrisico. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel” In de NTA 8220 staat omschreven wat en hoe er beoordeeld moet worden. Van Empel Inspecties en Advisering is en gecertificeerd bedrijf en onze inspecteurs zijn opgeleid en bevoegd verklaard om uw installatie te beoordelen op brandrisico.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

  • Preventieve inspecties dragen bij aan de Veiligheid en Continuïteit van uw bedrijf!
  • U voldoet aan de eisen van uw verzekering. (Veelal geëist in de polisvoorwaarden van o.a. een brandverzekering)
  • De bedrijfszekerheid van het elektrisch materieel neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving is het tot op heden niet verplicht om deze inspectie uit te laten voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door uw verzekeraar.

OPHANDEN ZIJNDE WETSWIJZIGING
Binnen de Agrarische sector is momenteel een verandering gaande waarbij naar alle waarschijnlijkheid voor de bedrijven met “levende have” een wettelijke inspectie frequentie zal worden opgenomen met betrekking tot SCIOS Scope 10 en SCIOS Scope 12. Met de komst van deze wetwijziging zullen wij u langs de gebruikelijke informatiekanalen informeren

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS Scope 10 gecertificeerde inspectiebedrijven en bevoegde medewerkers. Kennis van en het herkennen van potentiële brandrisico’s vraagt net even wat meer expertise van de inspecteur. Van Empel Inspecties en Advisering beschikt over de juiste certificering en heeft ruime ervaring in het uitvoeren van SCIOS Scope 10 inspecties op basis van de NTA 8220.

Om deze certificatie te behouden worden wij periodiek beoordeeld door een geaccrediteerde Certificatie Instelling (CI). Onderdeel van deze beoordeling zijn o.a.:

  • het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
  • de kennis en bekwaamheid van haar medewerkers in theorie en praktijk;
  • de inhoud, volledigheid en correctheid van de opgestelde rapportages.

Wat kost een SCIOS Scope 10 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie);
  • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
  • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

Onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ook omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening moet houden tijdens uitvoering van de inspectie Als bijlage bij de offerte ontvangt u van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100

Afmelding SCIOS Scope 10 inspectie

Een SCIOS Scope 10 inspectie wordt na uitvoering geregistreerd in het landelijk SCIOS portaal, onafhankelijk van het inspectieresultaat (met of zonder constateringen). Het resultaat van de inspectie wordt bij de registratie vermeld. Bij een inspectieresultaat met constateringen ontvangt u een “Verklaring met constateringen”.

Wanneer na een “inspectie met constateringen” vastgesteld wordt dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande registratie met constateringen gewijzigd in een “Verklaring zonder constateringen”. Dit dient conform de SCIOS certificatieregeling te gebeuren middels een her-inspectie door van Empel Inspecties en Advisering.

LET OP: Het wijzigen van een “Verklaring met constateringen” naar een “Verklaring zonder constateringen” moet binnen 12 maanden na de eerste inspectiedatum plaatsvinden. SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven zijn na deze periode vanuit de SCIOS Certificatieregeling verplicht om de gehele installatie opnieuw te beoordelen. De voorgaande inspectie wordt daarmee nietig verklaard. U dient zelf zorg te dragen voor het naleven van deze termijn, de eventuele termijnen die gelden voor de herstelwerkzaamheden en het uitvoeren van een her-inspectie. Deze verantwoordelijkheid kan nimmer ten laste worden gelegd van het SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijf.

Tussentijdse wijzigingen vanuit de SCIOS Certificatieregeling zijn te allen tijde van kracht en prevaleren aan bovenstaande.