Fijnstofmeting

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over een fijnstofmeting. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Waarom een fijnstofmeting uitvoeren?

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen. Het Activiteitenbesluit heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een fijnstofmeting te worden uitgevoerd.

Wanneer moet er een fijnstofmeting worden uitgevoerd?

Wanneer een fijnstofmeting verplicht is hangt af van diverse factoren. Denk hierbij aan de brandstof, de datum van ingebruikname of brandervervanging van de installatie, het thermisch ingangsvermogen maar ook eventuele aanvullende vergunningen welke zijn afgegeven.  In onderstaande tabel vindt een beknopt overzicht voor installaties < 1MW (=1000 kW) thermisch ingangsvermogen.

Via het hulpmiddel ABees kunt u exact bepalen welke emissie-eisen er op uw installatie van toepassing zijn.

Wie mag er een fijnstofmeting uitvoeren?

Een fijnstofmeting voor installaties < 1Mw thermisch ingangsvermogen kan op 3 verschillende manieren worden uitgevoerd:

  1. Door een SCIOS Scope 6 gecertificeerd bedrijf. Van Empel Inspecties en Advisering is hiervoor gecertificeerd;
  2. Door een geaccrediteerde meetinstantie conform de NEN-EN 13284-1;
  3. Door een continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181

Fijnstofmetingen voor installaties vanaf 1 Mw thermisch ingangsvermogen dienen altijd door een geaccrediteerde meetinstantie conform de NEN-EN 13284-1 te worden uitgevoerd.

Kan ik vrijstelling krijgen voor deze meting?

Ja, onder een aantal omstandigheden is het niet verplicht om aan de gestelde emissie-eisen te voldoen.

  1. Indien uw stookinstallatie aantoonbaar < 500 uur/jaar in bedrijf is.
  2. Indien wordt voldaan aan artikel 3.5 van de activiteitenregeling milieubeheer. (zie onderstaande)

Vrijstelling meetverplichting stof bij verbranding van biomassa (artikel 3.5 van de activiteitenregeling milieubeheer)

  • u een meetrapport van de leverancier/fabrikant van uw installatie kunt overleggen waaruit blijkt dat aan de emissiegrenswaarden kan worden voldaan EN
  • u kunt aantonen dat u dezelfde brandstof verstookt als waarop bovenstaand meetrapport betrekking heeft.  (Certificaat van de gebruikte brandstof)

Vrijstelling meetverplichting stof bij verbranding van hout (artikel 3.5 van de activiteitenregeling milieubeheer)

  • de afgezogen stofemissies die vrijkomen worden gevoerd door een elektrostatische E-filter waarvan door middel van een rapport van de leverancier kan worden aangetoond dat aan de emissie-eis kan worden voldaan; EN

  • de elektrostatische E-filter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.