Expertise

Naast het preventief inspecteren van technische installaties, machines en toestellen kunnen wij u ook van dienst zijn bij het onderzoeken van schade en storing aan diezelfde installaties. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een (elektrische) brandoorzaak herleiden, maar ook de oorzaak van schade als gevolg van defecten zoals overspanning. Verder kunt u denken aan extreem energieverbruik, terugkerende storingen in uw elektrische- of stookinstallatie et cetera.

Nieuwbouw of verbouwing

U gaat nieuw bouwen of bent voornemens bestaande gebouwen of installaties ingrijpend te wijzigen, te verplaatsen of uit te breiden? Bij zowel e- als w installaties krijgt u te maken met regelgeving en andere praktische en organisatorische elementen die de nodige kennis van de installaties maar dus ook wet- en regelgeving vergen. Een eerste inventarisatie op locatie kan op een later tijdstip in het proces van grote waarde zijn.

Gelijkwaardigheidsonderzoek

Ons gelijkwaardigheidsonderzoek heeft betrekking op het nemen van maatregelen om de kans op een gasexplosie in een dergelijke stookruimte verregaand te minimaliseren. Vanuit onze ervaringen hebben wij aanvullende criteria opgesteld over wat er aan de huidige stookruimte-eisen moet worden toegevoegd om het risico van een gasexplosie in die ruimte nog verder te minimaliseren. Deze criteria hebben enerzijds betrekking op de constructie van de installatie en anderzijds op het omgaan met de installatie gedurende de levensduur ervan.

Lees verder   Advies aanvragen

Uw adviseur op het gebied van veiligheid en continuïteit

Door de binnen onze organisatie opgedane kennis tijdens inspecties en adviestrajecten te combineren met de ervaringen uit bijvoorbeeld de verzekeringswereld en onze betrokkenheid bij normcommissies  kunnen wij u ondersteunen in uw onderzoek. Wij beschikken over diverse analyse- en onderzoeksmethoden om deze kwesties in beeld te brengen. Natuurlijk ontvangt u van ons de noodzakelijke rapportages aan de hand waarvan u de situatie kunt onderbouwen.

Meer weten over onze expertisediensten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.