M.e.r.-beoordeling

De m.e.r.-beoordeling wordt getoetst door het bevoegd gezag (meestal de gemeente). Hierbij wordt er bepaald of er bij een project of besluit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen optreden, en of er een m.e.r. nodig is (M.e.r. staat voor milieueffectrapportage).

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over m.e.r.-beoordeling. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een m.e.r.-beoordeling?

De m.e.r.-beoordeling is afkomstig van Europese richtlijnen welke zijn opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In het Besluit m.e.r. zijn activiteiten aangewezen waarvan bekend is dat ze belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaken. Afhankelijk van de activiteit geldt een plicht om een beoordeling op te maken, dan wel een uitgebreide milieueffectenrapportage op te laten stellen.

Waarom een m.e.r.-beoordeling?

Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) toetst of er sprake is van milieugevolgen, en of een milieueffectenrapportage voor nodig is (of juist niet nodig is).

Wanneer moet u een m.e.r.-beoordeling indienen?

De m.e.r.-beoordeling is verplicht bij activiteiten die de drempelwaarden uit de D-lijst van het besluit m.e.r. overschrijden. Maar ook bij activiteiten die genoemd worden in de D-lijst maar de drempelwaarden niet overschrijden kan een beoordeling nodig zijn . Dit wordt een  vorm-vrije m.e.r.-beoordeling genoemd.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de beoordeling neemt het bevoegd gezag de beslissing. Hierna kunt u de aanvraag milieuvergunning indienen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het opstellen van een m.e.r.-beoordeling is complex en vergt de nodige kennis. Van Empel Milieuadvies is gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen van m.e.r.-beoordelingen. We nemen dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.