Melding Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is een besluit met milieuregels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer (Wm) vallen. De algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn voor de meeste bedrijven in Nederland van toepassing.

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen van complete meldingen .

We maken voor u de vergunningcheck en zoeken voor u uit welke algemene regels van toepassing zijn ,en verzorgen de gehele melding Activiteitenbesluit. Ons advies is helder en praktisch.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de melding Activiteitenbesluit. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is het Activiteitenbesluit?

In het Activiteitenbesluit zijn milieuregels opgenomen voor activiteiten waarvan bekend is dat ze mogelijk nadelige gevolgen veroorzaken voor het milieu. Ongeacht welke branche deze activiteit uitvoert (bijvoorbeeld de opslag van diesel in een bovengrondse tank). Voor alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen gelden dezelfde regels. Dit geldt ook voor bepaalde activiteiten van vergunningplichtige bedrijven.

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) wordt bepaald of het Activiteitenbesluit van toepassing is en welke algemene regels van toepassing zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf en de activiteiten, is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing en kan een meldingsplicht van toepassing zijn.

Waarom een melding Activiteitenbesluit?

Bij de melding Activiteitenbesluit wordt getoetst of een bedrijf onder de algemene regels valt. Daarnaast wordt er beoordeeld of het bedrijf een milieuvergunning nodig heeft, en welke regels van toepassing zijn.

Wanneer moet u een melding Activiteitenbesluit indienen?

Vallen de activiteiten van uw bedrijf onder de regels van het Activiteitenbesluit? Dan dient u uiterlijk 4 weken voor het oprichten of veranderen van uw bedrijf, een melding in te dienen bij het bevoegd gezag (de gemeente).

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het op juiste wijze en compleet indienen een melding Activiteitenbesluit kan complex zijn. Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen van meldingen. We zoeken uit welke algemene regels voor uw bedrijf van toepassing zijn en verzorgen de gehele melding. Hierbij nemen we dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.