Medische Ruimten

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd. Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen.

 

Offerte aanvragen

NEN 1010 en de rubriek 710

NEN 1010 is de norm voor ontwerp en realisatie van veilige en goed functionerende elektrische installaties. In de NEN 1010 staan aanvullende eisen vermeld (rubriek 710) die van toepassing zijn op de elektrotechnische installaties in “gezondheidsgebouwen”. Aan deze installaties worden zeer strenge eisen gesteld in verband met de veiligheid van de patiënt. Deze eisen hebben in het algemeen betrekking op ziekenhuizen, privé klinieken, medische en tandheelkundige praktijken, gezondheidscentra en bedrijfsgeneeskundige ruimten. Het betreft onder andere beschermingsmaatregelen, keuze en installatie van elektrisch materieel en inspectie.

Arbeidsinspectie

Als de arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij deze norm bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat deze normen niet of onvoldoende zijn toegepast, heeft de pandeigenaar/ installatie-verantwoordelijke een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbowet.