Medisch gebruikte ruimten

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het ondersteunen en uitvoeren van de inspectie in de Medisch gebruikte ruimten en adviseren u graag bij het maken van een risico-inventarisatie, een periodiek inspectieplan, vragen omtrent engineering en de eventuele herstelwerkzaamheden.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een inspectie “medisch gebruikte ruimten” ?

In ziekenhuizen, dokterspraktijken, tandartspraktijken bezoekt iedereen wel eens medisch gebruikte ruimten. De zorgverlener of eigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid in deze ruimten welke van levensbelang zijn, voor patiënten en medisch personeel. In deze ruimten gelden strenge regels voor de installatie. De elektrische gevaren moeten worden beperkt tot een ‘aanvaardbaar laag risico’.

De inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 1010 rubriek 710. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw medisch gebruikte ruimten te beoordelen op het veilige gebruik voor de patiënten en het medisch personeel.

Waarom is de inspectie voor medisch gebruikte ruimten noodzakelijk ?

Voor ingebruikstelling van een medisch gebruikte ruimte moet een inspectie worden uitgevoerd volgens de lokale/nationale regelgeving. Rubriek 710 van NEN 1010 kent twee bepalingen over inspectie:

 • Bepaling 710.61  Eerste inspectie
 • Bepaling 710.62  Periodieke inspectie

Bij een eerste inspectie voor ingebruikname wordt vastgesteld dat de installatie is ontworpen en aangelegd volgens de relevante normen. De eerste inspectie moet worden uitgevoerd, voordat een medisch gebruikte ruimte vrijgegeven kan worden voor gebruik. Zonder eerst geïnspecteerd te zijn kan een medisch gebruikte ruimte niet worden gebruikt, omdat niet is vastgesteld of het gebruiken van de ruimte geen gevaar voor de patiënt oplevert.

Bij de periodieke inspectie wordt vastgesteld of de installatie nog steeds aan de relevante veiligheidseisen voldoet. Medisch gebruikte ruimten moeten daarnaast goed worden onderhouden. Na het uitvoeren van wijzigingen of reparaties moet ook een inspectie voor ingebruikname worden uitgevoerd.

Wie mag een inspectie van medisch gebruikte ruimten uitvoeren?

Het inspecteren van medisch gebruikte ruimten vereist specialistische kennis van de NEN 1010 (aanvullende eisen vermeld in rubriek 710) en de NEN 3134. De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon met kennis van de aanvullende eisen die specifiek van toepassing zijn op elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten (de term vakbekwaam persoon wordt gedefinieerd in de NEN 3140), mits deze de deskundigheid heeft om inspecties uit te voeren.

Wij adviseren u om te kiezen voor een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Daarmee voorkomt u dat “de slager zijn eigen vlees keurt” en wordt door een onafhankelijk deskundige aangetoond dat de installatie (nog steeds) aan de relevante veiligheidseisen voldoet en geen gevaar voor de patiënt oplevert.

Wat wordt er geïnspecteerd?

Het jaar van aanleg bepaalt welke norm van toepassing is, NEN 1010 rubriek 710 of de NEN 3134 geven hier de richtlijnen voor. Medisch gebruikte ruimten zijn ingedeeld in de groepen 0 t/m 2 of de classificaties K1 t/m K3 of S1 t/m S3. Er gelden verschillende eisen voor de verschillende ruimten, afhankelijk van de handelingen die in die ruimte verricht worden. De medici en medisch technicus stellen deze classificatie van de ruimte vast. De inspectie wordt volgens de gestelde eisen uitgevoerd. De procedures voor de inspectie worden in nauwe samenwerking met het medisch personeel gemaakt, om het risico voor patiënten tot een minimum te beperken

De volgende beproevingen, afhankelijk van de classificatie van de medisch gebruikte ruimten, worden uitgevoerd:

 • controleren of de centrale aardrail in de nabijheid van de medische ruimte is aangebracht. Deze aansluitingen moeten duidelijk zichtbaar en afzonderlijk worden losgenomen.
 • meten van de impedantie van de vereffeningsleidingen
 • meten van de aanrakingsspanning
 • meten of de aanvullende potentiaalvereffening voldoet aan het hierboven gestelde eisen.
 • controleren of wordt voldaan aan de eisen zoals hierboven gesteld in voedingsbronnen
 • meten van de impedantie van geïsoleerd opgestelde delen
 • beproeving van de akoestische/visuele alarmsystemen
 • beproeving van de isolatiebewakingstoestellen van MES-ketens
 • meten van de lekstroom van de medische beschermingstransformatoren

Wat kost een inspectie van medisch gebruikte ruimten?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

 • De groep of classificatie van de te inspecteren ruimten;
 • het jaar van aanleg;
 • het aantal (patiënten)opstellingen per ruimten;
 • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren ruimten;
 • Het aantal medische trafokasten (afhankelijk van de groep of classificatie)
 • De omvang van de inspectie als gewenst door de installatieverantwoordelijke. (Deze kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld de installatie in delen te inspecteren of voor bepaalde onderdelen een afwijkende inspectiefrequentie aan te houden.)

Onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ten tweede omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening kunt houden tijdens de uitvoering van deze inspectie. Tenslotte ontvangt u als bijlage van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100