Noodstroomaggregaten (NSA)

De milieueisen worden steeds strenger. De eisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Dit Activiteitenbesluit stelt per 2016 dat alle noodstroomaggregaten door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden.

SCIOS Scope 4

Offerte aanvragen

Veranderingen in het Activiteitenbesluit

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud van uw stookinstallaties. Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is het bovendien verplicht om bij ingebruikname van een nieuwe stookinstallaties een EBI uit te voeren. Voor de periodieke inspectie geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie. Daarbij voldoet u door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

Noodstroomaggregaat?

Aggregaten die uitsluitend voor noodsituaties in het eigen bedrijf gebruikt worden én minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn, worden aangemerkt als noodstroomaggregaat. Daarbij dienen deze SCIOS scope 4 gekeurd te zijn. In alle andere gevallen dienen er aanvullende SCIOS keuringen uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld als een aggregaat gebruikt wordt om pieken te scheren of stroom gaat produceren voor eigen gebruik (Scios Scope 6 – Uitlaatgas emissie).

SCIOS scope 4 EBI

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een SCIOS inspectie heeft plaatsgevonden, moet een “Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)” uitgevoerd worden. Hierin worden inspectieinstructies en grenswaarden vastgesteld. Deze dienen als basis voor de periodieke inspecties.

SCIOS scope 4 PI

Noodstroomaggregaten moeten daarna volgens vaste intervallen worden geïnspecteerd door een SCIOS gecertificeerde organisatie: Vermogen Inspectie interval 20-100 kW Elke 4 jaar Vanaf 100 kW Elke 2 jaar Bij controle door de Omgevingsdienst dienen de EBI en PI rapportages aanwezig te zijn.

Wat is pieken scheren?

In elke bedrijfsvoering zijn er pieken in het elektriciteitsverbruik. Daarbij worden de kosten voor de netwerkaansluiting berekend op deze (maximale) gebruikspieken. Door een eigen elektriciteitsopwekking zoals een dieselaggregaat kunnen pieken worden weggenomen. De pieken in het elektriciteitsgebruik kunnen regionaal zijn. De netwerkbeheerder kan afspraken maken met eigenaren van bijvoorbeeld noodstroomaggregaten, en voorzieningen treffen dat deze aggregaten op piekmomenten opstarten om elektriciteit te gaan “terug leveren” aan het net. Elektriciteit opwekken voor eigen gebruik of het net worden beiden “peekshaven” genoemd, “het wegscheren van pieken”. Let dus goed op: Pieken scheren met een aggregaat betekent automatisch dat het aggregaat niet meer als noodstroomaggregaat wordt gezien, en er aanvullende keuringseisen van toepassing zijn!

 

NSA en SCIOS

NSA en SCIOS

Meer informatie