Industriële installaties

Stookinstallaties die worden toegepast bij industriële processen (proces gebonden installaties) moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen. Door de complexiteit van deze industriële installaties is het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgave. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.

SCIOS Scope 5

Offerte aanvragen

Van Empel Inspecties en Advisering, kan u tijdens de verschillende levensfases van uw Industriële installaties adviseren over een veilig en efficiënt gebruik. Dit kan variëren van het uitvoeren van een risico-inventarisatie bij ontwerp tot het bepalen van de restlevensduur bij een bestaande installatie. Aan de hand van een ontwerpbeoordeling en het functioneel testen van de installatie kunnen wij voor u vaststellen of een installatie veilig kan functioneren. Met ons rapport kunt u aantonen te voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Op welke vragen krijgt u antwoord?

 • Is het ontwerp van mijn installatie veilig?
 • Functioneert mijn installatie veilig?
 • Aan welke regelgeving moet mijn installatie voldoen?
 • Welke inspectie- en onderhoudsactiviteiten moeten er worden uitgevoerd aan mijn installatie?

Welke diensten leveren we bij een industriële installaties?

 • Ontwerpbeoordeling.
 • Onderzoek naar oorzaak storingen en calamiteiten.
 • Quick scan.
 • Advies bij ontwerp.
 • Second opinion.
 • Bepalen onderhouds- en inspectiecriteria en frequentie.

Welke voorbeeldprojecten zijn er?

 • Onderzoek naar de oorzaak van een ongeval bij het opstarten van een industriële installatie.
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van periodieke inspectie bij grote gecompliceerde installaties als een pyrolyse oven.
 • Praktische training ten behoeve van het implementeren van de ATEX-richtlijn.
 • Technische beoordeling van installaties zoals een gasvulstation en oliebranders ten behoeve van een smeltoven.
 • Opzetten en geven van trainingen ten behoeve van onderhoud- en inspectieactiviteiten aan de eigen installatie.