Documentatie

In veel gevallen zijn installaties slecht gedocumenteerd. Ja, er is een kladblaadje met een groepenverklaring ten tijde van de aanleg. Maar niet een goed getekende blauwdruk van uw installatie op papier, die u helpt als er een storing is.

De dienstdoende monteur zal u dan als eerste om die tekening vragen. Bij een gebrek aan die tekening is hij meer tijd kwijt om de storing te onderzoeken. En ook bij uitbreiding van uw installatie is technisch tekenwerk onmisbaar. Die tekening kan u ook duidelijk maken of het uitschakelen van groepen wel of niet ongestraft mogelijk is.

Wettelijke verplichting

Tekeningen zijn niet alleen wenselijk, ze zijn ook nog eens wettelijk verplicht. Ieder bedrijf moet bijgewerkte tekeningen voorhanden hebben. En voorhanden betekent: ter plekke, in het gebouw. Zodat ze direct te raadplegen zijn. Wij kunnen zorgdragen voor een volledig up to date tekeningenpakket binnen uw organisatie, compleet en duidelijk.
En niet alleen tijdens de aanleg, maar ook naderhand, als de installatie al in bedrijf is.

Documentatie van Empel Inspecties en Advisering