SCIOS Deelregeling elektrisch materieel

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

De formele naam van het certificatieschema luidt: ‘SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties’. De certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

SCIOS kent bovenop de Scope’s de volgende werkgebieden:

  • EBI Eerste bijzondere inspectie
  • PI Periodieke inspectie
  • PO Periodiek onderhoud

Voor de SCIOS Scopes 6NOx, 9, 10, 11, en 14 kent de SCIOS Certificatieregeling geen aanvullende werkgebieden.

SCIOS Scope 8 PI

Bestaande elektrische installaties.

Lees verder

SCIOS Scope 8 EBI

Nieuwe elektrische installaties.

Lees verder

SCIOS Scope 9

Arbeidsmiddelen.

Lees verder

SCIOS Scope 10

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220.

Lees verder

SCIOS Scope 12

Zonnestroom of fotovoltaïsche (PV) installaties.

Lees verder