Alles dat u bij van Empel moet weten over AVG (of GDPR)

1 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgegaan. Zo leggen we uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen wij jouw gegevens opslaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms wijzigen door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud
1 Inleiding
2 Van Empel Inspecties en Advisering bv
3 Gegevens die wij verwerken
4 Doel gegevens
5 Opslag periode
6 Beveiliging
7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

2 Van Empel Inspecties en Advisering bv

Je leest op dit moment de privacy verklaring van van Empel Inspecties en Advisering bv. Van Empel Inspecties en Advisering bv is al sinds 2005 uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner op het gebied van preventie, veiligheid en continuïteit. Binnen ons team van specialisten staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij rekenen heel Nederland tot ons werkgebied.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door van Empel Inspecties en Advisering bv verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door van Empel Inspecties en Advisering bv, neem dan gerust contact op!
dt@vanempelinspecties.com | 06 13 73 47 54
Stökskesweg 11 | 5571 TJ | Bergeijk

3 Gegevens die wij verwerken

Van Empel Inspecties en Advisering verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Locatiegegevens;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
  • IP-adres;
  • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dt@vanempelinspecties.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door van Empel Inspecties en Advisering bv. Deze worden hieronder toegelicht:

• Het versturen van nieuwsbrieven van Empel Inspecties en Advisering bv stuurt via e-mail nieuwsbrieven.

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van van Empel Inspecties en Advisering bv. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp;

• Contact opnemen.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met van Empel Inspecties en Advisering bv via de website, telefoon of email. In dit contact wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

• Analytics.

De website van van Empel Inspecties en Advisering bv verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

5 Opslag periode

Van Empel Inspecties en Advisering bv bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam slaan we op in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar dt@vanempelinspecties.com.
Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met van Empel Inspecties en Advisering bv via mail, dan slaat de  mailserver de gegevens jij meestuurt op, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

6 Beveiliging

van Empel Inspecties en Advisering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dt@vanempelinspecties.com.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuurt u naar dt@vanempelinspecties.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Empel Inspecties en Advisering reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen?

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

dt@vanempelinspecties.com | 06 13 73 47 54
Stökskesweg 11 | 5571 TJ | Bergeijk