SCIOS Deelregeling stookinstallaties

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

De formele naam van het certificatieschema luidt: ‘SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties’. De certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

SCIOS kent bovenop de Scope’s de volgende werkgebieden:

 • EBI Eerste bijzondere inspectie
 • PI Periodieke inspectie
 • PO Periodiek onderhoud

Voor de SCIOS Scopes 6NOx, 9, 10, 11, en 14 kent de SCIOS Certificatieregeling geen aanvullende werkgebieden.

SCIOS Scope 1

Atmosferische verwarmingsketels en indirecte luchtverhitters
Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

Toestellen die onder SCIOS Scope 1 vallen worden ondermeer toegepast voor:

 • woon- en verblijfsgebouwen;
 • zorgsector;
 • kerken;
 • gebouwen voor onderwijs en opleidingen.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 2

Warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders
Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water.
Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder SCIOS Scope 2.)

Toestellen die onder SCIOS Scope 2 vallen worden ondermeer toegepast voor:

 • woon- en verblijfsgebouwen;
 • gebouwen voor onderwijs en opleidingen;
 • zorgsector;
 • kerken;
 • tuinbouw.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 3

Stoomketels en heetwaterketels

 • Heetwaterketel: toestel bestemd voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C.
 • Stoomketel: ketels waarin stoom wordt opgewekt.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 4d-g-t

Verbrandingsmotoren en -turbines

 • Motor: een installatie waarin de explosiedruk bij ontsteking van het brandstof/luchtmengsel wordt omgezet in mechanische arbeid.
 • Turbine: een installatie waarin de warmte van de verbrandingsgassen door middel van een turbinewiel wordt omgezet in mechanische arbeid.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 5

Bijzondere industriële installaties
Installaties anders dan hierboven genoemd.

Voorbeelden:

 • ovens;
 • smeltovens;
 • fornuizen in de procesindustrie;
 • drooginstallaties;
 • naverbranders;
 • directe luchtverhitters.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 5a

Installaties gestookt op vaste brandstoffen
Installaties gestookt op vaste brandstoffen zoals bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 6NOx

Emissiemetingen
Het bepalen van de componenten NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 7a

Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar. Indien de stookinstallatie keuringsplichtig is, dan is uw brandstofleiding in alle gevallen eveneens keuringsplichtig.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 7b

Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk > 0,5 bar. Indien de stookinstallatie keuringsplichtig is, dan is uw brandstofleiding in alle gevallen eveneens keuringsplichtig.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 7c

Brandstofleidingen voor olie. Indien de stookinstallatie keuringsplichtig is, dan is uw brandstofleiding in alle gevallen eveneens keuringsplichtig.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder

SCIOS Scope 14

Verwarmingssystemen
Verwarmingssystemen en gekoppelde ventilatiesystemen vanuit de EPBD-richtlijn.

Bepaal uw keuringsverplichting middels onze beslisboom. Downloadpagina

Lees verder