NEN 1010 inspectie

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het uitvoeren van de NEN 1010 inspectie aan uw nieuwe elektrische installatie. Deze opleveringsinspectie geeft u de zekerheid dat uw nieuwe elektrische installatie of een uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de NEN 1010 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een NEN 1010 inspectie?

Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van uw nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of aanpassing. Tijdens deze inspectie toetsen wij als onafhankelijk specialist of uw installatie is aangelegd volgens de actuele (veiligheids-) richtlijnen.

NEN 1010 is dé Nederlandse richtlijn voor:

 • Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie;
 • Uitvoeren van controles;
 • Inspectie en opleveren van projecten.

Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen als voorgeschreven in de NEN 1010; hoofdstuk 61 Eerste inspectie. Dit hoofdstuk bevat bepalingen voor de eerste inspectie en beschrijft o.a.:

 • Richtlijnen voor controle, meting en beproeving (voor zover in redelijkheid uitvoerbaar);
 • Of is voldaan aan de eisen uit andere delen van de NEN 1010;
 • Eisen die aan de rapportage gesteld worden.

Waarom deze inspectie uitvoeren?

Het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie door een onafhankelijk bedrijf kent een aantal voordelen voor u als installateur en/of installatie eigenaar:

 • Dit is de algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de nieuwe elektrische installatie of uitbreiding en/of wijziging van uw bestaande installatie voldoet aan de eisen uit de NEN 1010;
 • Voorkom mogelijke schade doordat bijvoorbeeld installatiefouten al tijdens voltooiing van de installatie worden geconstateerd.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Echter is sinds 23 december 2016 in het bouwbesluit 2012 een verwijzing naar de NEN 1010 opgenomen. De NEN 1010 moet dus worden toegepast voor bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 wordt afgegeven.

Artikel 5.1a NEN 1010
Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.*

*Onderdelen van NEN 1010 die bijvoorbeeld betrekking hebben op administratieve en procedurele bepalingen zijn hierdoor niet verplicht.

Toepassing van NEN 1010 is vanaf 2017 weer dus verplicht. Let op: De aanvraag van de bouwvergunning kan dus van eerdere datum zijn; het gaat dus om het moment van afgifte. Voor de eerdere installaties geldt dat het wel verplicht is om aan te tonen dat met eventuele “eigen” oplossingen dezelfde veiligheid wordt bereikt. Indien uw installatie voldoet aan de NEN 1010 voldoet deze automatisch aan de veiligheidsvoorschriften uit het bouwbesluit.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (de term vakbekwaam persoon wordt gedefinieerd in de NEN 3140), mits deze de deskundigheid heeft om inspecties uit te voeren.

Wij adviseren u om te kiezen voor een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Daarmee voorkomt u dat “de slager zijn eigen vlees keurt” en wordt door een onafhankelijk deskundige aangetoond dat er een veilige installatie is afgeleverd welke voldoet aan de eisen uit de NEN 1010.

Wat kost een NEN 1010 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

 • De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie);
 • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
 • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

Onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ten twede omschrijven wij op praktische wijze waarmee u rekening kunt houden tijdens de uitvoering van deze inspectie. Tenslotte ontvangt u als bijlage van ons een inspectieplan waarin de omvang van de inspectie nauwkeurig wordt omschreven.

Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier middels onderstaande button. Wilt u direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100