NEN1010

Een NEN 1010 opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop,  is aangelegd volgens de actuele regelgeving.

 

Wat houdt een NEN 1010 in?

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. De Belgische tegenhanger is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

Toepassingsgebied NEN 1010

De NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

 • woningen en kantoren;
 • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
 • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
 • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
 • bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties;
 • jachthavens;
 • buitenverlichting;
 • oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Wettelijke status

Sinds 29 december is in de Staatscourant de aanwijzing te vinden van de nieuwe NEN 1010. Dat betekent dus dat NEN 1010:2015 moet worden toegepast voor bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 wordt afgegeven. (Bouwbesluit).
Net als bij de vorige aanwijzing blijven er ook dit keer bepalingen buiten de aanwijzing. Maar anders dan voorheen zijn er geen uitgesloten bepaling opgesomd. De aanwijzing geldt volgens de Staatscourant alleen “voor zover het gaat om technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid.”

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van de NEN 1010 wordt aanbevolen, via de Woningwet, het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit. In bijlage I van de Regeling Bouwbesluit worden de volgende normen genoemd:

 • NEN 1010-0 2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Voorwoord en introductie.
 • NEN 1010-1 2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Fundamentele uitgangspunten, het vaststellen van algemene kenmerken en termen en definities, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8.
 • NEN 1010-4 2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Beschermingsmaatregelen, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8.
 • NEN 1010-5 1996 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Keuze en installatie van elektrisch materieel, inclusief wijzigingsblad A3: 2003 en correctieblad C2: 2005 op wijzigingsblad A3: 2003, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8.
 • NEN 1010-6 1997 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Inspectie, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8.
 • NEN 1010-7 2000 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties –Aanvullende en bijzondere bepalingen, inclusief wijzigingsblad A2: 2003, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8.
 • NEN 1010-9 2005 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor bestaande installaties.

Toepassing van NEN 1010 is vanaf 2017 weer dus verplicht. Let op: De aanvraag van de bouwvergunning kan dus van eerdere datum zijn; het gaat dus om het moment van afgifte. Voor de eerdere installaties geldt dat het wel verplicht is om aan te tonen dat met eventuele “eigen” oplossingen dezelfde veiligheid wordt bereikt.

Bestaande installaties

Voor bestaande installaties is van belang dat NEN 1010-9 beschrijft hoe de NEN 1010 norm zich sinds oktober 1962 heeft ontwikkeld, om te kunnen vaststellen aan welke voorwaarden bestaande installaties dienen te voldoen. Het is namelijk niet zo dat een bestaande installatie te allen tijde op het niveau van de nieuwste NEN 1010 norm moet worden gebracht.

Samenvattend
 • NEN-normen zijn niet vastgesteld op grond van een regelgevende bevoegdheid.
 • NEN-normen stellen veelal geen eisen, maar zijn slechts rekenmethodes.
 • Aan NEN-normen niet behoeft te worden voldaan voor zover op andere wijze een gelijkwaardig resultaat wordt bereikt.
 • NEN-normen hebben voldoende bekendheid. Zij kunnen namelijk worden ingezien en aangeschaft.
 • Een verwijzing vanuit het bouwbesluit (zie hierboven) kan wel tot een verplichting resulteren.