NEN 1010 inspectie

Welkom op onze informatiepagina over NEN 1010 inspecties, specifiek gericht op de vereisten van NEN 1010 Hoofdstuk 61. Bij het waarborgen van de elektrische veiligheid van nieuwe elektrische installaties is de naleving van de NEN 1010 norm essentieel. Dit hoofdstuk speelt een cruciale rol in het garanderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van deze installaties.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de NEN 1010 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Toelichting NEN 1010?

NEN 1010 is de Nederlandse norm die de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties omvat. Het biedt een uitgebreide reeks richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering, en het onderhoud van elektrische installaties in woningen, bedrijven, en openbare gebouwen.

ACTUELE VERSIE NEN 1010
Vanaf 1 januari 2024 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die ook in relatie staan tot de NEN 1010. We gebruiken de verwijzing naar de NEN 1010 ten behoeve van een oplevering of een periodieke inspectie.

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (Wettelijke verwijzing)

 • Bestaande bouw – Artikel 3.106. (voorziening voor elektriciteit)
 1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:
  a) NEN 1010 bij lage spanning; en
  b) de door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie uitgegeven leidraad V 1041 bij hoge spanning.
 • Nieuwbouw – Artikel 4.199. (voorziening voor elektriciteit)
 1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:
  a) NEN 1010 bij lage spanning; en
  b) NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 bij hoge spanning.
 2. In aanvulling op het eerste lid, aanhef en onder a, voldoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen aan mode 3 of mode 4 als bedoeld in NEN 1010.
 • Artikel 5.40. (NEN 1010)

Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.

OMGEVINGSREGELING (Toelichting van toepassing zijnde norm versie)

 • Bijlage II. bij artikel 1.4 van deze regeling (uitgaven en verwijzingen)

“NEN 1010:2015 + C2: 2016 + A1: 2020 | Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks”

 

 • Artikel 1.4. (uitgaven en verwijzingen)
 1. In bijlage II is bepaald welke uitgave van een in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving of deze regeling genoemde norm van toepassing is.
 2. Een verwijzing in een norm naar een andere norm of een onderdeel daarvan is alleen van toepassing voor zover het gaat om een document, genoemd in bijlage II.
 3. In afwijking van het tweede lid zijn de verwijzingen in de normen, genoemd in de paragrafen 3.7.2, 3.7.3, 4.7.2 en 4.7.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, van toepassing, met uitzondering van de verwijzingen in NEN 1010.

Focus op Hoofdstuk 61?

Hoofdstuk 61 van de NEN 1010 richt zich op de initiële inspectie die uitgevoerd moet worden voordat een nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen. Deze inspectie is cruciaal om ervoor te zorgen dat de installatie veilig is en voldoet aan alle geldende normen en voorschriften.

BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HOOFDSTUK 61

 • Inspectievereisten: Voordat een installatie in gebruik wordt genomen, moet deze grondig worden geïnspecteerd en getest om te verifiëren dat deze correct is geïnstalleerd en veilig functioneert.
 • Documentatie: De resultaten van de inspectie en de uitgevoerde tests moeten worden gedocumenteerd. Dit omvat een gedetailleerd verslag van de bevindingen en eventuele aanbevelingen voor verbetering.
 • Testprocedures: Het hoofdstuk beschrijft specifieke testprocedures die moeten worden uitgevoerd, inclusief isolatieweerstandstests, aardingscontroles, en functionaliteitstests van beschermingsvoorzieningen.
 • Verantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze inspecties ligt vaak contractueel bij de installateur. Deze dient ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

HET BELANG VAN NEN 1010 INSPECTIES
Deze inspecties zijn een cruciaal onderdeel van het waarborgen van de veiligheid van een installatie en diens gebruikers. Een grondige inspectie identificeert potentiële risico’s en zorgt ervoor dat alle aspecten (bijvoorbeeld beveiligingen) van de elektrische installatie naar behoren functioneren, waardoor de kans op elektrische ongevallen wordt geminimaliseerd.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een Nederlandse wet die de bouwkwaliteit verhoogt en de consument beter beschermt door onafhankelijke kwaliteitsborgers in te zetten die het bouwproces controleren. Dit systeem zorgt voor meer verantwoordelijkheid bij bouwpartijen en verbetert de transparantie en veiligheid in de bouwsector. Het uitvoeren van NEN 1010 Inspecties geeft een betrouwbare invulling binnen dit aspect.

Hoe kunnen wij u helpen?

Ons team van bevoegde professionals is gespecialiseerd in het uitvoeren van NEN 1010 inspecties, inclusief de specifieke vereisten van Hoofdstuk 61. Met onze expertise zorgen wij ervoor dat uw elektrische installaties niet alleen voldoen aan de huidige normen, maar ook optimaal veilig zijn voor gebruik.

Voor meer informatie over onze diensten of om een inspectie te plannen, neem vandaag nog contact met ons op. Samen zorgen we voor een veilige en betrouwbare elektrische omgeving.

Wat kost een NEN 1010 Inspectie?

De prijs van onze inspectiediensten is afgestemd op de unieke specificaties van uw project. Deze factoren omvatten:

 • Toepassing van de Installatie: Of het nu gaat om een kantoor, industrieel complex of een andere toepassing.
 • Bruto Vloeroppervlak (BVO): De grootte van de locatie die geïnspecteerd moet worden.
 • Aantal Verdeelinrichtingen: Dit betreft zowel hoofdverdelers als onderverdelers.

In onze offerte vindt u een heldere uiteenzetting van de metingen en controles die we uitvoeren, evenals een verslaglegging hiervan. We bieden ook praktische informatie over wat u kunt verwachten tijdens de inspectie. Bijgevoegd ontvangt u een inspectieplan dat de scope van de werkzaamheden nauwgezet beschrijft.

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
Geïnteresseerd in een gedetailleerde offerte? Vul dan ons aanvraagformulier in via de onderstaande knop. Voor direct contact met een adviseur, bel ons op +31 (0)88 1700 100. We staan klaar om u te ondersteunen met deskundig advies en service op maat.