Nieuws en Cases

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten, lezerswaardigheden en bijzondere voorvallen in ons werkgebied. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het meest actuele nieuws over branche gerelateerde items? Volg ons dan via onze social media-kanalen of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Vanaf 19 december 2017 nieuwe Emissie-eisen

By | Hé van Empel, nieuws

Vanaf 19 december 2017 zijn de nieuwe Emissie-eisen van kracht.

noxKort voor het sluiten van het jaar zijn alsnog, op initiatief van Europa, de regels omtrent Emissie-eisen aangescherpt. De MCPD, Europese richtlijn voor Middelgrote Stookinstallaties, is aangepast naar onze nationale regelgeving.
Hieronder leest u wat dit voor effect heeft voor uw organisatie of relaties.
Lees meer

Hoezo ander gas?

By | Hé van Empel

Nieuw aardgas?

gasDe minister heeft in 2012 gezegd: G+ gas wordt niet eerder dan in 2022 ingevoerd in het gasnet.

Echter, het zou nog wel eens veel langer kunnen duren dan 2022. Dat komt doordat Nederland nog behoorlijk lang vooruit kan met het Gronings gas, want:

  • Nederland exporteert veel minder gas dan voorheen naar Frankrijk en Duitsland en houdt meer G-gas over voor eigen gebruik.
  • Door energiebesparende maatregelen is er steeds minder gas nodig, wat zich in eerste instantie zal beperken tot de woningbouw en de lichte utiliteit.

Lees meer

SCIOS Scope 10 in de startblokken

By | Hé van Empel, nieuws

SCIOS Scope 10 (NTA 8220) in de startblokken

SCIOS Scope 10Op  dit moment wordt door diverse instanties de laatste hand gelegd aan de publicatie en autorisatie van de nieuwe  norm (NTA) voor inspecties brandveiligheid elektriciteitsinstallaties. De NTA 8220 en de eveneens nieuwe SCIOS Scope 10 vormen samen dé invulling van een langgekoesterde wens van zowel verzekeraars als inspectiebranche.
Namens van Empel heeft Ronald Dijkstra als vertegenwoordiger van iKeur deelgenomen aan de werkgroep die de SCIOS Scope 10 heeft ontwikkeld. Momenteel zijn we druk doende om deze nieuwe  kwaliteitssystemen te implementeren binnen ons bedrijf. Zodra de regeling definitief is, staan we klaar om u van dienst te zijn. U kunt natuurlijk al wel een Scope 10-inspectie, als vervanger van VIER, bij ons aanvragen.
Lees meer

NEN 0512, dé Sinterklaasnorm

By | Evenementen, Hé van Empel

NEN 0512, Leidraad voor de viering van het Sint-Nicolaasfeest

Bron: www.NEN.nl

Er is in 2013 een nieuwe versie van dé norm voor de juiste en gepaste viering van het Sinterklaasfeest gepubliceerd! Een van de belangrijkste wijzigingen is het verhogen van de leeftijdsgrens. Daarnaast zijn onder andere paragrafen toegevoegd over de originaliteit van gedichten, tanden poetsen en Sinterklaasspellen. NEN 0512 is een gratis norm die iedereen mag downloaden en verspreiden.
Lees meer

Van Empel zie je overal. Nu ook in Ethiopië!

By | nieuws

Van Empel zie je overal. Nu ook in Ethiopië!

Steeds vaker krijgen wij de vraag of van Empel haar diensten ook kan uitvoeren buiten Nederland. Wij zijn van mening dat Echte Preventie, respectievelijk het borgen van veiligheid en continuïteit, overal mogelijk is, dus ook, zoals recent, in Ethiopië. 

 

Een paar weken geleden zijn we na een gedegen voorbereiding met de verantwoordelijken in Nederland, voor een week vertrokken naar Ethiopië.

Lees meer

We gaan weer schakelen!

By | Hé van Empel

We gaan weer schakelen…..en testen!

van Zomer naar Winter

Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt). In oktober zetten we de klok dan weer een uurtje terug. Mooie gelegenheid om te schakelen.
Lees meer

Extra inspecties na stalbranden

By | Hé van Empel, nieuws

Verbond van Verzekeraars: extra inspecties na stalbranden

Bron: Brandveilig.com

kuikens stalbrandVerzekeraars onderzoeken of het mogelijk is om bij veehouderijbedrijven extra risicogerichte inspecties uit te voeren, bijvoorbeeld naar de elektra. Dat plan komt na een aantal stalbranden waarbij talloze varkens en kippen zijn omgekomen. De verzekeraars willen zo meer schade en dierenleed voorkomen.

Samen met zijn leden onderzoekt het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om tijdens een extra inspectieronde de belangrijkste risico’s bij veehouderijen tegen het licht te houden. Zo ontstaan veel stalbranden door problemen met de elektra. Daar hebben verzekeraars veel kennis over in huis. Het verbond adviseert zijn leden om de controles uit te voeren bij bedrijven die grote aantallen dieren huisvesten.

Lees meer

Conceptversie erkenningsregeling installateurs openbaar

By | Hé van Empel

Erkenning: branche met billen bloot

Bron: Installatie.nl

De nieuwe erkenningsregeling gaat zwaardere eisen stellen aan uitvoerend installateurs. Het openbare register kan daarnaast, berispen, schorsen en erkenningen intrekken. Dit blijkt uit een conceptversie die ter kritiek aan de branche is aangeboden.

De eenduidige erkenningsregeling is een initiatief van KvINL en Sterkin, die nu nog ieder afzonderlijk een erkenningsregeling beheren die naar eigen zeggen ‘niet in alle gevallen voldoet aan de toenemende eisen.’ De erkenningsinstanties gaan op termijn samen. De nieuwe zwaardere erkenning moet daarnaast ook aansluiten bij de ontwikkelingen rond kwaliteitsborging die in de bouwwereld spelen. Per 1 januari 2019 komt er bijvoorbeeld een wettelijke basis voor installatiewerk aan gasinstallaties. Dit betekent dat enkel bedrijven die volgens de nieuwe systematiek ‘erkend’ zijn gasketels aan mogen sluiten, en onderhoud uit mogen voeren, en niet-erkende bedrijven zich moeten beperken tot niet-gasgerelateerd werk.  De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kwam in 2015 al met deze aanbeveling, nadat het een groot aantal koolmonoxide-incidenten had onderzocht. De bestaande erkenningsregelingen konden volgens de Raad de veiligheid van burgers niet borgen.

Lees meer

Overstap naar een CO2-arme economie

By | Hé van Empel

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

Bron: Ministerie van Economische Zaken
De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot.  Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Kamp: ‘In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Want een groot deel van de CO2-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. Met het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken nemen we opnieuw een belangrijk stap op weg naar het terugdringen van deze CO2-uitstoot.” Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien. “Van deze maatregel zal dan ook een stimulerend effect uitgaan op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen,” aldus de bewindsman.
Lees meer