Nieuws en Cases

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten, lezerswaardigheden en bijzondere voorvallen in ons werkgebied. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het meest actuele nieuws over branche gerelateerde items? Volg ons dan via onze social media-kanalen of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Uitfasering Groningengas door industrie op agenda

By | Hé van Empel, nieuws

Uitfasering gebruik Groningengas door industrie ten behoeve van vermindering van de gasvraag

Begin dit jaar ontvingen een aantal van onze relaties een brief op de mat van Eric Wiebes, onze Minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit als reactie op de brief naar de kamer waarin Minister Wiebes (EZK) de Tweede Kamer informeert hoe hij in de komende periode opvolging zal geven aan de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen en Gasunie Transport Services B.V. over de gaswinning in Groningen. De brief begint als volgt:

Lees meer

Een koe in een stal heeft niets aan een brandmelder

By | Hé van Empel, nieuws, Seminar

Een koe in een stal heeft niets aan een brandmelder

Een waarheid als een koe, want bij brand ademt een koe rook in en moet dan alsnog naar de slacht. Daarom is het belangrijk dat er een inspectieproduct is, gericht op het voorkómen van branden; op het detecteren van risico’s, zodat je die risico’s kan elimineren. Veel branden worden veroorzaakt door elektrische installaties en de daarop aangesloten apparaten. Niet alleen in de agrosector, maar in alle sectoren. Reden voor verzekeraars om een nieuwe inspectierichtlijn te laten ontwikkelen.
Lees meer

NTA 8220 gepubliceerd

By | Hé van Empel, nieuws

NTA 8220 nieuwe norm voor de beoordeling van brandveiligheid elektrisch materieel

Op 18 december jl. is door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de NTA 8220 gepubliceerd. Een nieuwe controlemethodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Hiermee krijgen bedrijven een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Hierin staat omschreven wat er gecontroleerd moet worden en hoe. De verwachting is dat verzekeraars deze controlemethodiek gaan voorschrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.

Lees meer

Wij wensen u een veilig 2018, 2019, 2020, 2021……..

By | Evenementen, nieuws

Terugblik en vooruit

2017 was weer een mooi jaar. Economisch gaat het steeds een beetje beter en de bewustwording om de continuïteit van een onderneming te borgen, vertaalde zich in een forse toename van de diverse veiligheidsinspecties. Samen met u hebben we weer vele mooie projecten mogen verwezenlijken, waarbij het realiseren van Echte Preventie vooropstond. We hebben nog een paar dagen te gaan dit jaar, we zitten volop in de kerstsfeer. Voor nu wensen wij u en uw naasten namens ons hele team een fantastisch en vooral veilig 2018 toe.
Lees meer

Vanaf 19 december 2017 nieuwe emissie-eisen

By | Hé van Empel, nieuws

Vanaf 19 december 2017 zijn de nieuwe emissie-eisen van kracht

noxKort voor het sluiten van het jaar zijn alsnog, op initiatief van Europa, de regels omtrent emissie-eisen aangescherpt. De MCPD, de Europese richtlijn voor Middelgrote Stookinstallaties, is aangepast naar onze nationale regelgeving. Hieronder leest u wat dit voor effect heeft voor uw organisatie of relaties.
Lees meer

Hoezo ander gas?

By | Hé van Empel

Nieuw aardgas?

gasDe minister heeft in 2012 gezegd: G+ gas wordt niet eerder dan in 2022 ingevoerd in het gasnet.

Echter, het zou nog wel eens veel langer kunnen duren dan 2022. Dat komt doordat Nederland nog behoorlijk lang vooruit kan met het Gronings gas, want:

  • Nederland exporteert veel minder gas dan voorheen naar Frankrijk en Duitsland en houdt meer G-gas over voor eigen gebruik.
  • Door energiebesparende maatregelen is er steeds minder gas nodig, wat zich in eerste instantie zal beperken tot de woningbouw en de lichte utiliteit.

Lees meer

SCIOS Scope 10 in de startblokken

By | Hé van Empel, nieuws

SCIOS Scope 10 (NTA 8220) in de startblokken

SCIOS Scope 10Op  dit moment wordt door diverse instanties de laatste hand gelegd aan de publicatie en autorisatie van de nieuwe  norm (NTA) voor inspecties brandveiligheid elektriciteitsinstallaties. De NTA 8220 en de eveneens nieuwe SCIOS Scope 10 vormen samen dé invulling van een langgekoesterde wens van zowel verzekeraars als inspectiebranche.
Namens van Empel heeft Ronald Dijkstra als vertegenwoordiger van iKeur deelgenomen aan de werkgroep die de SCIOS Scope 10 heeft ontwikkeld. Momenteel zijn we druk doende om deze nieuwe  kwaliteitssystemen te implementeren binnen ons bedrijf. Zodra de regeling definitief is, staan we klaar om u van dienst te zijn. U kunt natuurlijk al wel een Scope 10-inspectie, als vervanger van VIER, bij ons aanvragen.
Lees meer

NEN 0512, dé Sinterklaasnorm

By | Evenementen, Hé van Empel

NEN 0512, Leidraad voor de viering van het Sint-Nicolaasfeest

Bron: www.NEN.nl

Er is in 2013 een nieuwe versie van dé norm voor de juiste en gepaste viering van het Sinterklaasfeest gepubliceerd! Een van de belangrijkste wijzigingen is het verhogen van de leeftijdsgrens. Daarnaast zijn onder andere paragrafen toegevoegd over de originaliteit van gedichten, tanden poetsen en Sinterklaasspellen. NEN 0512 is een gratis norm die iedereen mag downloaden en verspreiden.
Lees meer

Van Empel zie je overal. Nu ook in Ethiopië!

By | nieuws

Van Empel zie je overal. Nu ook in Ethiopië!

Steeds vaker krijgen wij de vraag of van Empel haar diensten ook kan uitvoeren buiten Nederland. Wij zijn van mening dat Echte Preventie, respectievelijk het borgen van veiligheid en continuïteit, overal mogelijk is, dus ook, zoals recent, in Ethiopië. 

 

Een paar weken geleden zijn we na een gedegen voorbereiding met de verantwoordelijken in Nederland, voor een week vertrokken naar Ethiopië.

Lees meer