Nieuws en Cases

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten, lezerswaardigheden en bijzondere voorvallen in ons werkgebied. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het meest actuele nieuws over branche gerelateerde items? Volg ons dan via onze social media-kanalen of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

De energietransitie in beeld!

By | nieuws

De energietransitie in beeld

Doe ik mijn investeringen juist nu of stel ik deze uit? Hoe zit het precies met het uitfaseren van het gas? Andere of alternatieve brandstoffen? Waterstof, wat zijn de mogelijkheden? Hoe zit het dan precies met milieuzaken en milieubelasting? Blijft de veiligheid gewaarborgd?

Afgelopen maanden onderzocht van Empel Inspecties en Advisering de actuele stand van zaken met betrekking tot de energietransitie. Daarvoor is Olivier Nuis als stagiair (Avans Hogeschool) ingeschakeld. Het was een opdracht met veel onbekende factoren, met daar tegenover zeer interessante conclusies!


Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

By | nieuws

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? En valt uw bedrijf of instelling (type A- of B-bedrijf) onder het Activiteitenbesluit?

Dan is de informatieplicht energiebesparing zeer waarschijnlijk voor u van toepassing. Uitgezonderd van deze informatieplicht zijn de bedrijven met een WABO-vergunning en deelnemers aan het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS), of het Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA).

Wat betekend de informatieplicht voor uw bedrijf?

Door een wijziging van het Activiteitenbesluit is nu de informatieplicht energiebesparing van toepassing. U was vanuit het Activiteitenbesluit al verplicht om energie te besparen maar met de invoering van de informatieplicht wordt deze passieve verplichting omgezet naar een actieve verplichting, waarbij elke 4 jaar opnieuw gerapporteerd moet worden.

De informatieplicht houdt in dat u als de drijver van de inrichting rapporteert welke energiebesparende maatregelen u reeds heeft uitgevoerd en welke (nog) niet.
Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor uw inrichting (uw bedrijfsbranche) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Is een EML voor uw bedrijf van toepassing bent u verplicht deze energiebesparende maatregel uit te voeren.

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt helaas niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het namelijk om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. De energiebesparingsplicht gaat dus bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van uw bedrijfspand of het toepassen van LED-verlichting.

Wat moet u doen?

De verplichting omvat:

  • Rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht);
  • Toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig);
  • Omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht).

Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar.  U bent verplicht de rapportage vóór 1 juli 2019 in te dienen. Bedrijven die op grond van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) audit plichtig zijn, (zie hiervoor de wetchecker) moeten de rapportage uiterlijk 5 december 2019 aanleveren.

Bent u te laat?

Dan bent u in overtreding. Uw gemeente controleert na 1 juli de bedrijven op de informatieplicht en kunnen handhavend optreden, en dus ook overgaan tot sancties.
Zorg er dus voor dat u de rapportage (alsnog) spoedig ingediend heeft.

Van Empel Milieu Advies kan u hierbij helpen.

De eSleutel

De formulieren in het eLoket zijn toegankelijk met een eSleutel. De eSleutel moet u zelf aanvragen (dit kan een paar weken duren). U kunt er ook voor kiezen om de rapportage door ons te laten indienen (met onze eSleutel), wij dienen dan als gemachtigde intermediair de rapportage voor u in.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Empel Milieu Advies ondersteunt bij het juist invullen van de gegevens in het e-loket.
We houden u tussentijds op de hoogte van relevante ontwikkelingen m.b.t. de maatregelenlijst energiebesparing en informatieplicht en we houden voor uw bedrijf bij wanneer u opnieuw een rapportage moet indienen (i.v.m. de 4-jaarlijkse rapportage).

Neem vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina of bel naar: 088 17 00 100.

Om te controleren of de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing is kunt u gebruik van de wetchecker (klik op de link).

Uitstel keuringsplichtige installaties

By | nieuws

Van uitstel komt afstel… of onvoorziene extra kosten?!

Wat is de waarde van de aangeboden inspectie? Hoe voorkomt de eigenaar/beheer van de installaties onvoorziene kosten? En hoe bereiden inspecteurs de eigenaar/beheer hierop voor?

 

 

Frank Oostendorp, EBI-deskundige van Empel Inspecties en Advisering, verklaart!

Lees meer

Belangrijk bericht voor bedrijven die stikstofuitstoot veroorzaken!

By | nieuws

Raad van State haalt streep door PAS.

Op 29-05-2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven die stikstofuitstoot veroorzaken. De uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden zijn schadelijk voor de natuur. Stikstofuitstoot ontstaat niet alleen in de veehouderij, maar ook bij het gebruik van stookinstallaties, gemotoriseerde voertuigen (auto’s, vrachtauto’s, dieselheftrucks enz.). Zelfs ook wanneer je als bedrijf op grotere afstand van een beschermd natuurgebied bent gelegen.

Wet natuurbescherming (WnB)

Lees meer

Samenwerking met Stork Thermeq

By | nieuws

Samenwerking met Stork Thermeq

Met trots maken wij onze samenwerking met Stork Thermeq kenbaar! Stork Thermeq en van Empel Inspecties en Advisering bundelen de krachten op het gebied van SCIOS werkzaamheden aan (stook)installaties. Deze (stook)installaties vallen onder de Europese richtlijnen: MCP Directive, IED, SCIOS Scopes 3 t/m 7.

Logo Stork         van Empel Inspecties

Lees meer

Scope 10 en de NTA 8220 nader verklaard

By | Hé van Empel

Scope 10 en de NTA 8220 nader verklaard

Apparatuur inspectiesSinds begin 2019 is er een nieuwe controlemethodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd).  Een inmiddels (door verzekeraars) breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. In een recente lezing door een vertegenwoordiger van het Verbond van Verzekeraars  werd zelfs gesproken over “Het succesnummer van SCIOS”
Lees meer

Burghgraef van Tiel & Partners wint Echte Preventie Award 2019

By | Evenementen, Hé van Empel, Seminar

Burghgraef van Tiel & Partners wint Echte Preventie Award 2019

Echte_preventie_award_2019

Op dinsdag 9 april is voor de 4e keer de Echte Preventie Award uitgereikt. Deze Award, die jaarlijks uitgereikt wordt tijdens een seminar van Van Empel Inspecties en Advisering, is in het leven geroepen omdat Van Empel vindt dat Echte Preventie in ieders DNA behoort te zitten. Burghgraef van Tiel & Partners won met grote meerderheid van stemmen. Register Risicoprofessional Ronald Koster en zijn partner op het gebied van de lithium problematiek Rob Overdijkink van FSE Support, mochten de felbegeerde Award uit handen van Ronald Dijkstra en directeur Ruud van Empel in ontvangst nemen. (Foto: Cindy van der Helm, ZZindi Corporate Communicatie).

Burghgraef van Tiel & Partners

Burghgraef van Tiel & Partners is innovatief en specialist in het herkennen en analyseren van risicofactoren en het treffen van preventiemaatregelen. Zij zijn het eerste inspectiebedrijf in Nederland dat een risicomatrix voor de W&R-sector opstelde. Zij liepen voorop met het opstellen van een saunaprotocol. En nu zijn zij ook weer het eerste bedrijf met een visiedocument over de lithiumproblematiek.

Lees meer

Hé van Empel Kennis event tijdens Building Holland

By | Evenementen, Hé van Empel

Building Holland 2019“Safe” the date! Wel zo veilig.

Hé van Empel Kennis event tijdens Building Holland

Hé van Empel?Tijdens Building Holland 2019, wat plaatsvindt van 9 t/m 11 april in de RAI te Amsterdam zal van Empel opnieuw een Hé van Empel kennisevent organiseren

“SaFe the date”  9 april 2019 van 14.30-17.00 uur.

Natuurlijk praten we over de Energietransitie, het Klimaatakkoord en het Normalisatieplatform maar we hebben ook nog wel wat vragen:

  • Gaan we inderdaad “van Gas Los”…?
  • Geen gas meer…dan ook geen handhaving of inspecties?
  • Hoe bereiden we onze techneuten voor op deze transitie?
  • Hoe kijkt onze overheid en dus ook SCIOS naar dit soort ontwikkelingen….de stand van zaken!
  • Houden we het veilig?

Zet 9 april als bezoekdatum aan Building Holland alvast in uw agenda en houd onze nieuwsbrief in de gaten. “Safe” the date! Wel zo veilig.

SCIOS wet- en regelgeving

Van Empel en Kempen Continue

By | Evenementen, Hé van Empel, nieuws, Seminar

Van Empel Inspecties en Advisering trotse mede organisator van Kempen Continu.

kempencontinueEn vorige week organiseerde Kempen Continu al weer voor de tweede keer het Kempen Continu Evenement. Op dinsdag 26 februari 2019 vond het evenement plaats te Koster Keunen Holland (Bladel). En met succes! Los van het feit dat een bedrijf risico’s met zich mee brengt, behoort het uitbreken van een brand bij veel ondernemers toch wel tot nachtmerrie nummer 1. Een brand uitsluiten kunt u natuurlijk nooit helemaal. Uit recent onderzoek blijkt dan ook dat branden en explosies vandaag de dag nog steeds de grootste schadeveroorzakers zijn voor bedrijven (24%).

Lees meer

Uitbesteden van installatieverantwoordelijkheid

By | Hé van Empel

Uitbesteden van installatieverantwoordelijkheid

Bron: Installatiejournaal

Van Empel Inspecties en AdviseringAls werkgevers NEN 3140 toepassen, moeten ze een zogeheten ‘Installatieverantwoordelijke’ (IV) aanwijzen. De installatieverantwoordelijkheid kan worden overgedragen.Een Installatieverantwoordelijke is de persoon die de directe verantwoordelijkheid draagt voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en/of de elektrische arbeidsmiddelen. Dit omvat allerlei taken zoals beschreven in NEN 3140 F2 die er op zijn gericht de veiligheid van de elektrische installaties en –arbeidsmiddelen te waarborgen en het veilig werken ermee mogelijk te maken.

Lees meer