Category

W-inspecties

Is een expansievat een veiligheidsrelevante beveiliging?

By | Hé van Empel (FAQ), W-inspecties

Is een expansievat een veiligheidsrelevante beveiliging?

Het antwoord hierop is eenvoudig namelijk; Nee.

Een expansievat is een drukvat dat dient voor het beperken van drukveranderingen in een met vloeistof gevuld systeem.  Een te hoge druk wordt beveiligd met een veiligheidsklep. Het expansievat is vlak na de tweede wereldoorlog uitgevonden door één van de eigenaren van het bedrijf Flamco, een Nederlandse uitvinding dus! Voor die tijd werkte men met open expansievaten, die we nu nog sporadisch tegenkomen bij inspecties.

Lees meer

Veiligheidskleppen

Waarom zijn veiligheidskleppen belangrijk?

By | Hé van Empel (FAQ), Nieuws, W-inspecties

Waarom zijn veiligheidskleppen nou zo belangrijk?

Stookinstallaties zijn uitgevoerd met diverse elektrische beveiligingen. Dit kunnen drukschakelaars maar ook opnemers, thermostaten of sensoren zijn. Elk van deze beveiligingen heeft zijn eigen functie.

Thermostaten zoals de maximaal thermostaat of sensoren zoals de maximaal sensor bewaken en beveiligen de stookinstallatie tegen een te hoge temperatuur. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de druk van het cv water te hoog wordt (lees boven de maximaal toegestane druk opgegeven door de fabrikant), als gevolg van een te hoge temperatuur van het cv water, en daarmee de stookinstallatie (onherstelbaar) beschadigd.

Maar wat nu als de maximaal thermostaat of maximaal sensor faalt als gevolg van bijvoorbeeld een afwijking in het elektrische circuit of een defect? Dan is er gelukkig nog de veiligheidsklep. Lees meer

Geachte heer van Empel…

By | Hé van Empel (FAQ), W-inspecties

Geachte heer Van Empel

beslisboom
bron: Infomil

Onlangs hebben wij een pand opgeleverd. In een opstellingsruimte staan 1x boiler gasgestookt 90 kw en 1x cv-ketel 25 kw.

Ik heb hiervoor de beslisboom ingevuld en hieruit komt dat een EBI niet nodig is. Klopt dit? Omdat de totaal opgestelde belasting 9 b.w. kleiner is dan 130 kw is het geen stookruimte! Ik hoor graag van u of dit correct is?
Lees meer

Niet op tijd aanpassen is economisch delict

By | Nieuws, W-inspecties

Nieuwe NOx-emissiestandaard: deadline 1 januari 2017

Bron: BVSCIOS.nl

NOx-emissiestandaard
Gebruikers en eigenaren van alle watergedragen stookinstallaties (van 1 tot 50 megawatt) moeten voor 1 januari 2017 hun installatie hebben aangepast aan de nieuwe NOx-emissiestandaard (< 70 mg/nm3 bij 3%O2). De BVSCIOS heeft het idee dat lang niet alle stookketels voor die tijd zijn aangepast aan de nieuwe norm.
Lees meer

Wel of geen SCIOS certificaat?

By | Hé van Empel (FAQ), W-inspecties

Wanneer krijg ik nu wel en wanneer krijg ik nu geen SCIOS certificaat?

De SCIOS certificatieregeling bestaat nu zo’n 17 jaar en is destijds geïntroduceerd als vervanging van de inspecties aan stookinstallaties (en later ook aan brandstoftoevoersystemen) door de gasbedrijven. Om eenvoudig toezicht mogelijk te maken, is gekozen voor een publiek-private samenwerking waarbij de branche een certificatieregeling heeft ontwikkeld waarnaar de wetgever via de milieuwetgeving verwijst. Door middel van een certificatiesysteem kan een toezichthouder eenvoudig toezien op de wetgeving. Men hoeft immers alleen toe te zien op de aanwezigheid van een geldig SCIOS certificaat.

Werkvelden kruisen elkaar

SCIOS logo

Vanuit technische documenten schrijft de certificatieregeling onder andere voor op welke punten geïnspecteerd moet worden. Daarbij gaat de aandacht uit naar uiteraard het stooktoestel en de brander, de rookgasafvoer, de brandstoftoevoer en de directe omgeving. Vooral bij het laatste worden met name bouwkundige voorzieningen meegenomen zoals bijvoorbeeld omschreven in de NEN 3028 – Eisen voor verbrandingsinstallaties. Met deze norm wordt het vermoeden van overeenstemming aangetoond met de bouwkundige prestatie-eisen uit de bouwregelgeving. En op dit punt kruist, in het werkveld van de gecertificeerde inspectie- en onderhoudsbedrijven, de milieu- en bouwwetgeving elkaar.
Lees meer

Wegwijs in het ‘SCIOS-bos’

By | E-inspecties, Hé van Empel (FAQ), W-inspecties

Ziet u door de bomen het SCIOS-Bos ook niet meer?

het SCIOS bosDoor het gebruik van vele verschillende termen binnen de SCIOS-regeling ontstaat nogal eens verwarring. Het zijn ook termen die u niet dagelijks gebruikt. Wat bieden we u bijvoorbeeld aan op het gebied van stookinstallaties als u vraagt om een ‘EBI’ of een ‘Scope 3-keuring’? En is dit wel wat u nodig heeft? In dit artikel maken wij u wegwijs in het soms ondoorgrondelijke ‘SCIOS-bos
Lees meer

Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar

By | Nieuws, W-inspecties

Koolmonoxide, een onderschat en onbegrepen gevaar

Van Empel Inspecties en AdviseringAfgelopen maand kwam het eindrapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid uit. Op de achterliggende pagina’s  kunt u de conclusies en het volledige rapport nog eens op uw gemak nalezen. Wij hebben een eerste selectie voor u gemaakt.

Hoofdconclusie

Ongevallen met koolmonoxide vormen een onderschat probleem. In Nederland worden jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers en honderden gewonden geregistreerd als gevolg van een ongeval met koolmonoxide. Niet alle ongevallen worden echter opgemerkt of geregistreerd. Er zijn indicatoren dat de werkelijke aantallen slachtoffers drie tot vijf keer zo hoog liggen.
Lees meer