Category

W-inspecties

Wel of geen SCIOS certificaat?

By | Hé van Empel (FAQ), W-inspecties

Wanneer krijg ik nu wel en wanneer krijg ik nu geen SCIOS certificaat?

De SCIOS certificatieregeling bestaat nu zo’n 17 jaar en is destijds geïntroduceerd als vervanging van de inspecties aan stookinstallaties (en later ook aan brandstoftoevoersystemen) door de gasbedrijven. Om eenvoudig toezicht mogelijk te maken, is gekozen voor een publiek-private samenwerking waarbij de branche een certificatieregeling heeft ontwikkeld waarnaar de wetgever via de milieuwetgeving verwijst. Door middel van een certificatiesysteem kan een toezichthouder eenvoudig toezien op de wetgeving. Men hoeft immers alleen toe te zien op de aanwezigheid van een geldig SCIOS certificaat.

Werkvelden kruisen elkaar

SCIOS logo

Vanuit technische documenten schrijft de certificatieregeling onder andere voor op welke punten geïnspecteerd moet worden. Daarbij gaat de aandacht uit naar uiteraard het stooktoestel en de brander, de rookgasafvoer, de brandstoftoevoer en de directe omgeving. Vooral bij het laatste worden met name bouwkundige voorzieningen meegenomen zoals bijvoorbeeld omschreven in de NEN 3028 – Eisen voor verbrandingsinstallaties. Met deze norm wordt het vermoeden van overeenstemming aangetoond met de bouwkundige prestatie-eisen uit de bouwregelgeving. En op dit punt kruist, in het werkveld van de gecertificeerde inspectie- en onderhoudsbedrijven, de milieu- en bouwwetgeving elkaar.
Lees meer

Wegwijs in het ‘SCIOS-bos’

By | E-inspecties, Hé van Empel (FAQ), W-inspecties

Ziet u door de bomen het SCIOS-Bos ook niet meer?

het SCIOS bosDoor het gebruik van vele verschillende termen binnen de SCIOS-regeling ontstaat nogal eens verwarring. Het zijn ook termen die u niet dagelijks gebruikt. Wat bieden we u bijvoorbeeld aan op het gebied van stookinstallaties als u vraagt om een ‘EBI’ of een ‘Scope 3-keuring’? En is dit wel wat u nodig heeft? In dit artikel maken wij u wegwijs in het soms ondoorgrondelijke ‘SCIOS-bos
Lees meer