Veiligheidskleppen

Waarom zijn veiligheidskleppen nou zo belangrijk?

Stookinstallaties zijn uitgevoerd met diverse elektrische beveiligingen. Dit kunnen drukschakelaars maar ook opnemers, thermostaten of sensoren zijn. Elk van deze beveiligingen heeft zijn eigen functie.

Thermostaten zoals de maximaal thermostaat of sensoren zoals de maximaal sensor bewaken en beveiligen de stookinstallatie tegen een te hoge temperatuur. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de druk van het cv water te hoog wordt (lees boven de maximaal toegestane druk opgegeven door de fabrikant), als gevolg van een te hoge temperatuur van het cv water, en daarmee de stookinstallatie (onherstelbaar) beschadigd.

Maar wat nu als de maximaal thermostaat of maximaal sensor faalt als gevolg van bijvoorbeeld een afwijking in het elektrische circuit of een defect? Dan is er gelukkig nog de veiligheidsklep. De veiligheidsklep is een mechanische beveiliging die bij een te hoge druk van het cv water opent en het teveel aan waterdruk en stoom afblaast. Door het afblazen van het teveel aan waterdruk en stoom door de veiligheidsklep bij een te hoge druk in het cv watercircuit wordt voorkomen dat de stookinstallatie (onherstelbaar) beschadigd.

Zijn er voorschriften met betrekking tot veiligheidskleppen?

Ja, er zijn zeker voorschriften met betrekking tot een veiligheidsklep. In de NEN 3028 wordt omschreven op welke manier en onder welke voorwaarden een veiligheidsklep in een installatie toegepast dient te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen m.b.t. de plaats en stand van montage, afvoercapaciteit, en de constructie van de afblaasleiding. Ander belangrijk aandachtspunt zijn de aanvullende eisen welke met ingang van de NEN 3028 juli 2016 zijn gesteld voor installaties > 300 kW.

Met het opvolgen van deze voorschriften uit de NEN 3028 zorgt u ervoor dat de veiligheidsklep op de juiste manier in de installatie is aangebracht. Leest u wel altijd de voorschriften van de ketelfabrikant goed door. Het kan zijn dat de ketelfabrikant afwijkt van datgene wat de NEN 3028 voorschrijft. In die gevallen zijn de voorschriften van de fabrikant leidend.

                                            

 

Waar moet u nog meer rekening mee houden met betrekking tot de veiligheidsklep.

Buiten alle voorschriften welke in de NEN 3028 worden gesteld met betrekking tot een veiligheidsklep, dient u ook de voorschriften van de fabrikant van de veiligheidsklep na te streven. De NEN 3028 verwijst namelijk ook naar de voorschriften van de fabrikant van de veiligheidsklep. Een belangrijk punt uit de fabrikant voorschriften is de vervangingstermijn van de veiligheidsklep. Het is dan ook belangrijk de vervangingstermijn na te streven. De fabrikant van de veiligheidsklep stelt namelijk dat de vervangingstermijn van de veiligheidsklep is bedoeld om de goede en veilige werking van de veiligheidsklep te kunnen blijven garanderen en juist die goede en veilige werking van een veiligheidsklep beschermd de stookinstallatie, als laatste beveiliging in de beveiligingsketen, tegen (onherstelbare) schade.

 

Alex van Arragon

– Alex van Arragon