Milieuvergunning

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van een bedrijf moet men rekening houden met milieuregelgeving. Voor bepaalde veranderingen is toestemming nodig in de vorm van een milieuvergunning (Omgevingsvergunning milieu). Het is belangrijk dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Maar wat zijn hiervan de gevolgen voor uw bedrijf? Welke keuzes kunt u maken?

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen, controleren en begeleiden van juridisch onderbouwde vergunningaanvragen. We nemen dit geheel voor u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch!

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over het aanvragen van een milieuvergunning. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een milieuvergunning?

Een milieuvergunning is een toestemming in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo is de basis voor een groot deel van de vergunningen in Nederland. Daarnaast maakt de Wabo het mogelijk om per project één omgevingsvergunning aan te vragen. Hierbij zijn in de omgevingsvergunning meerdere activiteiten (bijvoorbeeld milieu, bouw, aanleg) opgenomen. Een milieuvergunning heet tegenwoordig een Omgevingsvergunning Milieu.

Waarom is een milieuvergunning nodig?

Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst of uw (gewenste) activiteiten passen in de lokale situatie. Daarnaast wordt beoordeeld of er geen nadelige gevolgen plaatsvinden voor het milieu. De omgevingsvergunning neemt voorschriften op. Dit ter voorkoming van bijvoorbeeld geluidhinder en stankhinder.

Wanneer moet er een milieuvergunning worden aangevraagd?

Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Milieubelastende activiteiten die ingewikkeld of omvangrijker zijn, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. In sommige gevallen hebben bedrijven een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig.

Welke activiteiten vergunningplichtig zijn staat vermeld in Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat kunnen wij voor u betekenen bij het aanvragen van een milieuvergunning?

Het aanvragen van een Omgevingsvergunning Milieu is een complexe taak. Het vergt de nodige kennis om alle relevante milieu-details inzichtelijk te maken en te analyseren. Afhankelijk van de activiteiten en de ligging ervan, zijn  aanvullende onderzoeken nodig. Voorbeelden hiervan zijn geuronderzoek, luchtkwaliteitsonderzoek en akoestisch onderzoek.

Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in het opstellen, controleren en begeleiden van juridisch onderbouwde vergunningaanvragen. We nemen dit geheel voor u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu is maatwerk. Hiervoor maken we graag en vrijblijvend een offerte voor u op. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.