Beleidsverklaring

 

Onze visie en missie statement

Wij voegen waarde toe met de diensten die we leveren. We streven ernaar een diepgaand begrip te hebben van onze klanten, hun behoeften en de markt waarin ze opereren. We handelen professioneel, met een focus op voortdurende ontwikkeling en leren. Onze kennis en betrokkenheid bij zowel onze collega’s als onze klanten zijn de drijvende krachten achter onze trots. Onze besluitvorming is doordacht, waarbij de veiligheid en belangen van zowel de klant als ons bedrijf altijd voorop staan. Wij focussen ons op wat onze klant écht nodig heeft. Ons doel is om waarde toe te voegen, zonder af te wijken van wat voor onze klanten het belangrijkst is. We zijn voorlopers in ons vakgebied, die kritisch denken en handelen vanuit een gezond belang om duurzame oplossingen te bieden.

“Waarde gedreven, Klantgericht, Innovatief”

Kernwaarden

Doelgericht

Doel- en resultaatgericht gaan we te werk op een vooraf vastgesteld doel of resultaat.

Deskundig

Wij bezitten die kennis, de middelen, de materialen en methodieken die nodig zijn om onze werkzaamheden als kenniscentrum te vervullen.

Duurzaam

Wij maken van eenmalige klanten terugkerende klanten en van terugkerende klanten ambassadeurs. Hierin zijn we duurzaam in onze relaties. Dit doen wij op een wijze zodat we innoveren en investeren in onze duurzame relatie met onze leefomgeving. We moeten werken aan een verbetering van onze leefomgeving.

Ontwikkeling

Wij zorgen continue voor verandering om de gezamenlijke doelen en resultaten te behalen. Persoonlijke ontwikkeling, productontwikkeling en verbetering in onze onderlinge relaties zorgen voor een positieve trend.

Verbondenheid

Wij zijn verbonden met elkaar en zoeken de verbinding op met onze klanten. We laten elkaar merken dat we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar. Hierdoor ontstaat een wederzijdse verbondenheid.

Enthousiast

Wij zijn een ambitieus en gedreven team! Dit voelen wij niet alleen zelf, we stralen dit ook naar onze klanten.

Vanuit onze trots, richten we ons beleid op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en partners. We doen dit door het bieden van een werkomgeving waarin iedereen, zowel directe collega’s als externe medewerkers, veilig en gezond kan functioneren. Dit streven naar welzijn is niet alleen een belofte aan onze medewerkers, maar ook een verbintenis naar onze klanten toe, waarbij we milieu-impact minimaliseren.

We zijn ons bewust dat door het waarborgen van de veiligheid en het welzijn, we niet alleen voldoen aan de belangen van onze medewerkers en het bedrijf, maar ook die van onze klanten. Dit leidt tot een meer efficiënte organisatie, het voorkomen van schade en een verlaging van kosten, terwijl we tevens de tevredenheid en het vertrouwen van onze klanten verhogen.

De selectie, training en voorlichting van ons personeel en de keuze voor betrouwbare samenwerkingspartners zijn cruciaal voor het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en producten. Hierbij nemen we initiatieven die de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu verbeteren, volgens de wetgeving en in samenwerking met al onze medewerkers, als een continu verbeterproces.

We verwachten dat iedereen, in elke functie, zich inzet om deze doelstellingen te ondersteunen en naleeft in hun dagelijkse werkzaamheden, en collega’s helpt om dit ook te doen. Binnen de organisatie is een KAM-functionaris aangesteld, D.J.A. Timmermans.

Jaarlijks evalueert de directie het beleid op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zorgt ervoor dat we voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Door onze klanttevredenheid voortdurend te beoordelen en te meten, streven we ernaar de waardering van onze klanten voortdurend te verhogen. Met het oog op duurzame groei richten we ons op behoud en, waar mogelijk, het vergroten van onze omzet en winst. Dit alles wordt ondersteund door een managementsysteem dat regelmatig wordt getoetst aan de huidige normen, waaronder VCA*, ISO 9001, en SCIOS, door externe, onafhankelijke certificerende instanties.

Met een waarde gedreven en klantgerichte aanpak, en een innovatieve geest, werken we aan het bieden van duurzame oplossingen en het toevoegen van echte waarde voor onze klanten en de samenleving.”

Bergeijk, 1 januari 2024 | D.J.A. Timmermans – M.E.P.L. Kuylaars