Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtverontreinigende stoffen in te hoge concentraties zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het klimaat en de natuur. Ter bescherming van de gezondheid van mens en natuur zijn er daarom milieuregels en luchtkwaliteitsnormen.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over een luchtkwaliteitsonderzoek. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een luchtkwaliteitsonderzoek?

Een luchtkwaliteitsonderzoek brengt de emissies naar de lucht in beeld en toetst deze aan de geldende wet- en regelgeving. Een luchtkwaliteitsonderzoek maakt, met behulp van een verspreidingsmodel de concentraties inzichtelijk. Hierbij zijn ISL3a en Geo-Milieu D-stacks onze standaard verspeidingsmodellen.

Waarom een luchtkwaliteitsonderzoek?

Om de schadelijke werking van luchtvervuiling te beperken stelt de overheid grenswaarden voor de vervuilende stoffen. De belangrijkste luchtkwaliteitsnormen gelden voor de stoffen NO2, PM2,5, PM10 en Benzeen.
Voordat een bevoegd gezag (meestal gemeente) toestemming kan geven bij een omgevingsvergunning moet er getoetst worden of de emissies naar de lucht voldoen aan de milieuregels en luchtkwaliteitsnormen.

Wanneer is een luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk?

Als er bij het oprichten en veranderen van een bedrijf veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de emissies naar de lucht, moet het bedrijf de gevolgen hiervan inzichtelijk maken. Daarnaast moet de geldende wet- en regelgeving getoetst worden. De rapportage is vaak onderdeel van een aanvraag milieuvergunning, of m.e.r.-beoordeling.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Van Empel Inspecties en Advisering is al sinds 2005 de partner voor inspecties en beheer van technische installaties en is volledig thuis in het uitvoeren van emissiemetingen volgens SCIOS SCOPE 6. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het opstellen van rekenmodellen (ISL3a, Geo-milieu, AERIUS). Ook maken we de luchtkwaliteit in de directe omgeving van uw bedrijf inzichtelijk wanneer dit nodig is voor bijvoorbeeld uw aanvraag omgevingsvergunning milieu, m.e.r.-beoordeling of melding Activiteitenbesluit. We nemen dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.