Ziet u door de bomen het SCIOS-Bos ook niet meer?

het SCIOS bosDoor het gebruik van vele verschillende termen binnen de SCIOS-regeling ontstaat nogal eens verwarring. Het zijn ook termen die u niet dagelijks gebruikt. Wat bieden we u bijvoorbeeld aan op het gebied van stookinstallaties als u vraagt om een ‘EBI’ of een ‘Scope 3-keuring’? En is dit wel wat u nodig heeft? In dit artikel maken wij u wegwijs in het soms ondoorgrondelijke ‘SCIOS-bos

De drie werkgebieden in het “SCIOS BOS”

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI )
De Eerste Bijzondere Inspectie wordt alleen uitgevoerd bij nieuwe installaties of bij installaties die nog nooit geïnspecteerd zijn. Deze inspectie wordt dus slechts eenmaal uitgevoerd. Het rapport dat wordt opgesteld naar aanleiding van deze EBI bevat de referentiegegevens en dient als basis voor toekomstige periodieke inspecties (PI) en periodiek onderhoud (PO). Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit 2016 is het verplicht om bij ingebruikname van een nieuwe stookinstallatie een EBI uit te voeren. Op die manier voldoet u aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

Periodieke Inspectie (PI )
Zoals gezegd kan een periodieke inspectie (PI) alleen worden uitgevoerd nadat een EBI heeft plaatsgevonden. De bevindingen in het referentierapport van de EBI zijn namelijk leidend voor de periodieke inspectie. De PI is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend. De frequentie van inspecteren hangt af van het soort stookinstallatie. Het inspecteren van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. De overheid schrijft voor dat inspecties (keuringen) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal, veilig en milieuvriendelijk functioneert.

Periodiek Onderhoud (PO)
Bij periodiek onderhoud (PO) wordt gekeken of de installatie nog voldoet aan de waarden zoals die zijn vastgelegd in de EBI en wordt deze onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Een PO kan worden uitgevoerd in combinatie met een PI, dit is echter niet noodzakelijk. Soms blijkt na een periodieke inspectie (PI) van een installatie dat onderhoud nodig is of een reparatie uitgevoerd moet worden. Dit onderhoud of de benodigde reparaties zijn dan ook verplicht conform het Activiteitenbesluit. Maar ook zonder verwijzing vanuit de PI kan periodiek onderhoud plaatsvinden. De meeste eigenaren kiezen ervoor om hun installaties jaarlijks te onderhouden, maar ook andere frequenties zijn mogelijk. Doorgaans wordt de aanbeveling van de fabrikant van de installatie als richtlijn aangehouden (CE-markering).

Lees meer over EBI, PI, PO en de onderhoudsvoorschriften

WERKZAAMHEDEN VERDEELD IN GROEPEN

Binnen de SCIOS-regeling zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende groepen. Deze groepen hebben allemaal betrekking op een bepaald soort of bepaalde groep installaties. Deze groepen noemt men binnen SCIOS ‘scopes’ (spreek uit: skoops). Per scope kan er sprake zijn van een EBI of PI, voor de scopes 1 tot en met 5 is tevens een PO van toepassing.

Scope 1: Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
Scope 2: Ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverhitters
Scope 3: Stoom- en heetwaterketels
Scope 4: Verbrandingsmotoren en gasturbines
Scope 5: Bijzondere industriële installaties en biomassa installaties
Scope 6: Emissiemetingen (NOx, CxHy, SO2, fijnstof)
Scope 7a: Aardgastoevoerleiding met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar
Scope 7b: Aardgastoevoerleiding met een ontwerpdruk > 0,5 bar
Scope 7c: Olietoevoerleiding
Scope 8: Inspectie elektrische installaties
Scope 9: Elektrische arbeidsmiddelen
Scope 10: Inspectie elektrisch materieel (NTA 8220)

Voorbeelden van mogelijke inspectie- of onderhoudsverzoeken zijn: ‘Ik wil graag een EBI Scope 5’, ‘Ik wil graag een PI Scope 7a’ of ‘Ik wil graag een PI en PO Scope 3’.

Lees meer over de SCIOS-scopes en -verplichtingen

Heeft u nog vragen of wilt u hierop een toelichting? Neem contact met ons op of bel direct 088-1700 100, wij helpen u graag!