W-Inspecties

Optimaal beheer van uw installaties resulteert in installaties die efficiënter omgaan met energie, veiliger zijn voor mens en milieu, kosten besparen en continuïteit waarborgen.

Inspecties die ertoe doen

Stookinstallaties

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Onze inspecties zijn een belangrijke basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

SCIOS Scope 1 t/m 5

Lees verder   Offerte aanvragen

Industriële installaties

Gasinstallaties die worden toegepast bij industriële processen moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen. Door de complexiteit van deze installaties is het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgave. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.

SCIOS Scope 5

Lees verder   Offerte aanvragen

Biomassa installaties

Met verbrandingsinstallaties kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. Daarvoor zijn verschillende soorten biomassa beschikbaar. Ook voor dit type installaties hebben wij alle expertise in huis.

SCIOS Scope 5a

Lees verder   Offerte aanvragen

Noodstroom aggregaten (NSA)

Aggregaten die uitsluitend voor noodsituaties in het eigen bedrijf gebruikt worden én minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn, worden aangemerkt als noodstroomaggregaat. Deze dienen SCIOS scope 4 gekeurd te zijn. In alle andere gevallen dienen er aanvullende SCIOS keuringen uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld als een aggregaat gebruikt wordt om pieken te scheren of stroom gaat produceren voor eigen gebruik (Scios Scope 6 – Uitlaatgas emissie).

SCIOS Scope 4

Lees verder   Offerte aanvragen

Emissiemetingen

Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. Wij verzorgen de volgende emissiemetingen:

  • NOx (NO+NO2)-metingen
  • Fijnstofmetingen
  • SO2-metingen
  • CxHy-metingen
  • CO-metingen
  • CO2-metingen
  • O2-metingen
SCIOS Scope 6

Lees verder   Offerte aanvragen

Brandstofleidingen

Brandstoftoevoerleidingen dienen bij ingebruikname en vervolgens periodiek geïnspecteerd te worden. In het Activiteitenbesluit maken ze deel uit van de inspectieverplichting. Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (de gasmeter) tot de verwarmings- of stookinstallatie.

SCIOS Scope 7a, 7b en 7c

Lees verder   Offerte aanvragen

ATEX

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron, tot een explosie leiden.

SCIOS Scope 11

Lees verder   Offerte aanvragen

Veiligheidsinspectie woning

Uitgangspunt van een onderzoek op basis van de NTA 8025 is of de bestaande technische voorzieningen in een woning voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau volgens deze NTA.  Daarnaast beoordelen wij het gehele risico in de woning op het gebied van Gas Water en Elektra.

NTA 8025

Lees verder   Offerte aanvragen