Van uitstel komt afstel… of onvoorziene extra kosten?!

Wat is de waarde van de aangeboden inspectie? Hoe voorkomt de eigenaar/beheerder van de installaties onvoorziene kosten? En hoe bereiden inspecteurs de eigenaar/beheerder hierop voor?van Uitstel komt afstel

Frank Oostendorp, EBI-deskundige van Empel Inspecties en Advisering, verklaart!

“Veel keuringsplichtige installaties zijn (nog) niet gekeurd conform SCIOS of in het bezit van een geldige verklaring. In onze branche zou iedereen inmiddels moeten weten dat de eigenaar altijd eindverantwoordelijk is voor zijn/haar installatie en dat installateurs deze eigenaar desgewenst kunnen/moeten ontzorgen. “

Wat is de waarde van de aangeboden inspectie?

“Naar mijn mening gebeurt dit door de installateurs nog te weinig! Uiteraard bieden offertes passende maatregelen voor de eigenaren/beheerders. Maar wanneer er geen definitieve opdracht wordt verstrekt, blijft de installatie voor wat het is. Daarom is het raadzaam voor de bewustwording van de eigenaar, om de offerte door te nemen via een persoonlijk gesprek! Wat is de waarde van de aangeboden werkzaamheden en de daaropvolgende inspecties? Zoals:

  • Veiligheid voor medewerkers, gebruikers en omwonende;
  • Veiligheid in het kader van het milieu;
  • Voldoen aan wet en regelgeving;
  • En uiteraard de eventuele rendementsverbetering.”

Hoe voorkomt de eigenaar/beheer van de installaties onvoorziene kosten?

Voor nieuwe installaties geldt dat de eerste bijzondere inspectie (EBI) binnen zes weken na ingebruikname moet worden uitgevoerd.

“Daarnaast valt mij op dat er veel installaties een langere tijd in de zogenaamde “afkeur”-fase blijven hangen.” Wanneer de installatie is afgekeurd, dient er officieel binnen 2 weken correctief onderhoud en een her-inspectie plaats te vinden. Dit is soms kort dag… zelfs zo kort dag, dat uitstel afstel wordt!
In het geval dat een opdracht voor her-inspectie in een later stadium wordt verstrekt, zijn we soms genoodzaakt om een aantal controles/metingen opnieuw uit te voeren. Uiteraard gaat dit gepaard met extra onnodige kosten.”

Hoe bereiden inspecteurs de eigenaar/beheer hierop voor?

“Bereid de eigenaar/beheerder er vooraf op voor, dat er wellicht afwijkingen geconstateerd kunnen worden die binnen twee weken na de inspectie verholpen dienen te zijn. Op deze wijze voorkom je verassingen en volgt het na-traject in een acceptabel tempo. Informatie over keuringsverplichting en deze termijnen kunt u tevens terugvinden bij Kenniscentrum InfoMil. Vraag indien gewenst aan het inspectiebedrijf om te ondersteunen in de verdere communicatie.
Denk nog even aan het laatste ernstige gasongeval in Parijs……

Gasexplosie

Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze wereld een stukje veiliger wordt en dat we ook het milieu een handje helpen!”

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.